20 jun 2016 06:00

20 jun 2016 06:00

Rökförbud i kommunen

FALKÖPING: Nytt förslag

Falköpings kommun ska bli en rökfri arbetsplats. Det föreslår personalutskottet.
Nu ska nämnderna säga sitt i frågan.

Det har blivit allt vanligare att kommunerna inför rökförbud för sina anställda. Nu ser även Falköping ut att hoppa på den modellen.

”Falköpings kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare som främjar medarbetares hälsa och erbjuder en god arbetsmiljö för anställda, besökare och andra som vistas i våra lokaler. Genom att införa rökfri arbetstid vill Falköpings kommun skapa rökfria miljöer samt ge goda förutsättningar för minskat tobaksbruk. Falköpings kommun vill också delta och aktivt medverka i arbetet som syftar till att minska tobaksbruket i samhället i stort” skriver personalutskottet i sitt förslag.

Inte på arbetstid

Rökfri arbetstid innebär:

• Att rökning inte får ske under arbetstid. Med arbetstid avses den arbetade tiden inklusive kortare pauser. Lunchrasten räknas inte.

• Att rökning inte är tillåten i direkt anslutning till arbetsplatsen. Platser där rökning kan ske, ska vara tydligt anvisade och skilda från arbetsplatsen.

• Att inte utsätta elever, omsorgstagare, kunder, brukare eller medarbetare för tobaksrök/tobakslukt.

• Att rökning inte får ske i Falköpings kommuns fordon och lokaler, ej heller i arbetskläder.

• Att arbetsgivaren erbjuder rökavvänjning till medarbetare som vill bli rökfria.

Nu är ärendet ute på remiss i nämnderna som ska säga sitt om förslaget senast den 30 juni.

Det har blivit allt vanligare att kommunerna inför rökförbud för sina anställda. Nu ser även Falköping ut att hoppa på den modellen.

”Falköpings kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare som främjar medarbetares hälsa och erbjuder en god arbetsmiljö för anställda, besökare och andra som vistas i våra lokaler. Genom att införa rökfri arbetstid vill Falköpings kommun skapa rökfria miljöer samt ge goda förutsättningar för minskat tobaksbruk. Falköpings kommun vill också delta och aktivt medverka i arbetet som syftar till att minska tobaksbruket i samhället i stort” skriver personalutskottet i sitt förslag.

Inte på arbetstid

Rökfri arbetstid innebär:

• Att rökning inte får ske under arbetstid. Med arbetstid avses den arbetade tiden inklusive kortare pauser. Lunchrasten räknas inte.

• Att rökning inte är tillåten i direkt anslutning till arbetsplatsen. Platser där rökning kan ske, ska vara tydligt anvisade och skilda från arbetsplatsen.

• Att inte utsätta elever, omsorgstagare, kunder, brukare eller medarbetare för tobaksrök/tobakslukt.

• Att rökning inte får ske i Falköpings kommuns fordon och lokaler, ej heller i arbetskläder.

• Att arbetsgivaren erbjuder rökavvänjning till medarbetare som vill bli rökfria.

Nu är ärendet ute på remiss i nämnderna som ska säga sitt om förslaget senast den 30 juni.