22 jun 2016 06:00

22 jun 2016 06:00

Väntas avslå motioner på möte

FALKÖPING: Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige väntas avslå Liberalernas motion om HBT-certifiering av en äldre- eller omsorgsboendeavdelning. De väntas även avslå Moderaternas motion om närproducerad mat.

Med bakgrund mot att Ungdomsmottagningen är den enda verksamhet i Falköpings kommun som är HBT-certifierad, väckte Annika Carp (L) en motion om att HBT-certifiera även en äldre- eller omsorgsboendeavdelning. ”Genom att certifiering eller diplomering också synliggörs ut åt, kommuniceras verksamhetens värdegrund på ett tydligt sätt”, skriver Carp i motionen.

Uppnås ändå

I sitt remissvar yrkar dock Kommunstyrelsen på att motionen avslås. ”Kommunledningsförvaltningen anser att målet uppnås genom kommunens ständigt pågående värdegrundsarbete”, skriver de bland annat i sitt svar.

Även Lena Sjödahl (M) väntas få av slag på sin motion om tydligare riktlinjer vid upphandling av närproducerade råvaror och livsmedel. ”Vi bör tillsammans ta ett större ansvar för att svensk åkermark och naturbetesmarker brukas enligt miljöanpassade principer, som vi kan kontrollera”, skriver hon bland annat i sin motion. Kommunledningsförvaltningen väljer dock att inte ställa sig bakom förslaget. ”Det framkommer att Falköpings kommun redan har god kännedom om vad som ingår och omfattas av begreppet närproducerade råvaror/livsmedel”, går det att läsa i deras remissvar.

Med bakgrund mot att Ungdomsmottagningen är den enda verksamhet i Falköpings kommun som är HBT-certifierad, väckte Annika Carp (L) en motion om att HBT-certifiera även en äldre- eller omsorgsboendeavdelning. ”Genom att certifiering eller diplomering också synliggörs ut åt, kommuniceras verksamhetens värdegrund på ett tydligt sätt”, skriver Carp i motionen.

Uppnås ändå

I sitt remissvar yrkar dock Kommunstyrelsen på att motionen avslås. ”Kommunledningsförvaltningen anser att målet uppnås genom kommunens ständigt pågående värdegrundsarbete”, skriver de bland annat i sitt svar.

Även Lena Sjödahl (M) väntas få av slag på sin motion om tydligare riktlinjer vid upphandling av närproducerade råvaror och livsmedel. ”Vi bör tillsammans ta ett större ansvar för att svensk åkermark och naturbetesmarker brukas enligt miljöanpassade principer, som vi kan kontrollera”, skriver hon bland annat i sin motion. Kommunledningsförvaltningen väljer dock att inte ställa sig bakom förslaget. ”Det framkommer att Falköpings kommun redan har god kännedom om vad som ingår och omfattas av begreppet närproducerade råvaror/livsmedel”, går det att läsa i deras remissvar.

  • Anna Leijon