23 jun 2016 06:00

23 jun 2016 06:00

En bild av det tidiga jordbruket

FALKÖPING: Undersöker boplatserna i Karleby

Utgrävningarna vid Karleby fortsätter. Studenter söker ledtrådar som förklarar hur det tidiga jordbruket var organiserat.
– Det är sista grävningen vi gör i projektet, säger Tony Axelsson, som leder den delen av arbetet.

Forskare från Göteborgs universitet har tidigare undersökt en närliggande boplats, men när projektet går in i sin slutfas tar lärosätets arkeologistudenter över arbetet.

– Vi gräver på ett nytt område i år. Det en 5 000 år gammal boplats, 200 meter från det förra stället, säger Tony Axelsson och berättar miljön är gynnsam för att kunna hitta välbevarade rester från stenåldern.

Del av utbildning

Studenterna läser kurser i fältmetodik samt publik arkeologi och utgrävningarna är en del av deras utbildning. Deras arbete ska bekräfta eller dementera den fakta som tidigare framkommit i projektet.

– Det är alltid bra med så stort underlag som möjligt, säger Tony Axelsson.

Tidigare uppgifter

Det har bland annat konstaterats att stenålderssamhället var mer komplext än vad man tidigare hade trott, att kött inte var den överlägset största delen av kosten och att det fanns en ganska stor cirkulation på människor och djur i området.

– 60 procent av nötkreaturen och 25 procent av människorna var inte från Falbygden, säger Tony Axelsson och menar att det tyder på olika nätverk bland människor och djur.

Däremot kom ofta grisar och får från den egna orten.

Det specifika

Studenterna söker sig genom jordlagren på jakt efter saker som människorna använde på stenåldern. De letar till exempel efter keramik, redskap av flinta och matavfall. Genom att analysera växt- och benrester kan forskarna hitta det som är speciellt för Falbygden.

– Djurbenen innehåller halter av Strontium, vilket är specifikt för området, säger Tony Axelsson.

Liten del

Utgrävningen är en del av ett större projekt, som går under namnet Neolithic Lifeways. Det finansieras av Vetenskapsrådet med en förhoppning om att få fram mer fakta om bosättningarna samt deras ekonomiska och sociala betydelse.

Projektet pågår till och med år 2018, men inhämtandet av material fortsätter bara i drygt en vecka till.

Forskare från Göteborgs universitet har tidigare undersökt en närliggande boplats, men när projektet går in i sin slutfas tar lärosätets arkeologistudenter över arbetet.

– Vi gräver på ett nytt område i år. Det en 5 000 år gammal boplats, 200 meter från det förra stället, säger Tony Axelsson och berättar miljön är gynnsam för att kunna hitta välbevarade rester från stenåldern.

Del av utbildning

Studenterna läser kurser i fältmetodik samt publik arkeologi och utgrävningarna är en del av deras utbildning. Deras arbete ska bekräfta eller dementera den fakta som tidigare framkommit i projektet.

– Det är alltid bra med så stort underlag som möjligt, säger Tony Axelsson.

Tidigare uppgifter

Det har bland annat konstaterats att stenålderssamhället var mer komplext än vad man tidigare hade trott, att kött inte var den överlägset största delen av kosten och att det fanns en ganska stor cirkulation på människor och djur i området.

– 60 procent av nötkreaturen och 25 procent av människorna var inte från Falbygden, säger Tony Axelsson och menar att det tyder på olika nätverk bland människor och djur.

Däremot kom ofta grisar och får från den egna orten.

Det specifika

Studenterna söker sig genom jordlagren på jakt efter saker som människorna använde på stenåldern. De letar till exempel efter keramik, redskap av flinta och matavfall. Genom att analysera växt- och benrester kan forskarna hitta det som är speciellt för Falbygden.

– Djurbenen innehåller halter av Strontium, vilket är specifikt för området, säger Tony Axelsson.

Liten del

Utgrävningen är en del av ett större projekt, som går under namnet Neolithic Lifeways. Det finansieras av Vetenskapsrådet med en förhoppning om att få fram mer fakta om bosättningarna samt deras ekonomiska och sociala betydelse.

Projektet pågår till och med år 2018, men inhämtandet av material fortsätter bara i drygt en vecka till.