28 jun 2016 06:00

28 jun 2016 06:00

Pilotprojekt som gav 19 elever jobb

FALKÖPING: Utbildats till modersmålsstödjare/studiehandledare

I ett pilotprojekt har modersmålsstödjare/studiehandledare utbildats i Falköpings kommun. Alla i gruppen – 19 personer – har fått jobb.
– Det är givetvis jättebra och roligt, säger läraren Niklas Rodin i ett pressmeddelande.

Under sex månader har 19 personer med arabiska, somaliska eller tigrinja utbildats till modersmålsstödjare/studiehandledare. Det är ett pilotprojekt som genomförts i samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Falköpings kommun och Eductus. Det drivs inom ramen för utbildning i yrkessvenska och projektet riktar sig främst till nyanlända. Syftet är att ta tillvara deras kompetens och de flesta deltagarna har lärarutbildning från sitt hemland.

Extra stöd

Den 22 juni var det avslutning och alla 19 har fått anställning på skolor i Falköpings kommun. De kommer att vara ett extra stöd till eleverna och en extra resurs till läraren.

– Modersmålsstödjare arbetar oftast i förskolan medan studiehandledare främst arbetar i grundskolan och på gymnasiet. Deras uppdrag är att stötta elever med samma modersmål i deras kunskapsinhämtning. Under utbildningen har de varje vecka gjort praktik på skolor där de fått testa sina förmågor på riktigt, berättar Niklas Rodin, lärare och samordnare i yrkessvenska på Eductus i Falköping.

Trygg i yrkesrollen

Under utbildningen har stort fokus lagts på att göra deltagarna trygga i sin yrkesroll och ge dem kunskap om hur den svenska skolan fungerar.

– Vi har hela tiden ett andraspråksperspektiv i det vi gör. Vi har sett att deltagarna haft en stark språklig utveckling under utbildningen.

Falköping har tagit emot många nyanlända och många av dem har börjat på skolor som ligger i kommunen. Behovet av modersmålsstödjare och studiehandledare som kan somaliska, arabiska och i viss mån tigrinja, är därför stort.

En framgång

Pilotprojektet beskrivs som framgångsrikt.

– En av de främsta framgångsfaktorerna har utan tvekan varit att deltagarna har haft praktik varje vecka och att vi haft många praktiska övningar i hur man stöttar elever. Vi har gjort avstämningar under hela pilotprojektet, i den styrgrupp vi haft tillsammans med Arbetsförmedlingen och Falköpings kommun. Rektorerna är nöjda och deltagarna är nöjda. De allra största vinnarna är naturligtvis eleverna ute på skolorna och vi hoppas att fler får det här stödet, säger Niklas Rodin i pressmeddelandet.

Under sex månader har 19 personer med arabiska, somaliska eller tigrinja utbildats till modersmålsstödjare/studiehandledare. Det är ett pilotprojekt som genomförts i samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Falköpings kommun och Eductus. Det drivs inom ramen för utbildning i yrkessvenska och projektet riktar sig främst till nyanlända. Syftet är att ta tillvara deras kompetens och de flesta deltagarna har lärarutbildning från sitt hemland.

Extra stöd

Den 22 juni var det avslutning och alla 19 har fått anställning på skolor i Falköpings kommun. De kommer att vara ett extra stöd till eleverna och en extra resurs till läraren.

– Modersmålsstödjare arbetar oftast i förskolan medan studiehandledare främst arbetar i grundskolan och på gymnasiet. Deras uppdrag är att stötta elever med samma modersmål i deras kunskapsinhämtning. Under utbildningen har de varje vecka gjort praktik på skolor där de fått testa sina förmågor på riktigt, berättar Niklas Rodin, lärare och samordnare i yrkessvenska på Eductus i Falköping.

Trygg i yrkesrollen

Under utbildningen har stort fokus lagts på att göra deltagarna trygga i sin yrkesroll och ge dem kunskap om hur den svenska skolan fungerar.

– Vi har hela tiden ett andraspråksperspektiv i det vi gör. Vi har sett att deltagarna haft en stark språklig utveckling under utbildningen.

Falköping har tagit emot många nyanlända och många av dem har börjat på skolor som ligger i kommunen. Behovet av modersmålsstödjare och studiehandledare som kan somaliska, arabiska och i viss mån tigrinja, är därför stort.

En framgång

Pilotprojektet beskrivs som framgångsrikt.

– En av de främsta framgångsfaktorerna har utan tvekan varit att deltagarna har haft praktik varje vecka och att vi haft många praktiska övningar i hur man stöttar elever. Vi har gjort avstämningar under hela pilotprojektet, i den styrgrupp vi haft tillsammans med Arbetsförmedlingen och Falköpings kommun. Rektorerna är nöjda och deltagarna är nöjda. De allra största vinnarna är naturligtvis eleverna ute på skolorna och vi hoppas att fler får det här stödet, säger Niklas Rodin i pressmeddelandet.