02 jul 2016 06:00

02 jul 2016 09:13

Vill flytta ansvaret till en lokal nivå

FALKÖPING: Medverkan på Almedalsveckan

Falköpings kommun samarbetar med tre andra kommuner på Almedalsveckan.
– Det har kommit somalier genom anhöriginvandringen och vi står inför samma utmaningar, säger kommunstyrelsens ordförande Conny Johansson (S).

Fem förtroendevalda och tre tjänstemän från kommunen följer med till Visby. Tillsammans med Borlänge, Nässjö och Lindesberg håller de seminariet ”Vem f-n tar ansvar”.

– Vi vill bli pilotkommuner och prova nya saker när det gäller bostäder, skola och arbetsmarknad, säger Conny Johansson.

Ämnena är främst kopplade till invandring och de problem som står i vägen för en lyckad integration. Kommunerna vill öka sitt inflytande över funktionerna, som till stor del styrs på ett nationellt plan.

– Det går inte lösa dagens problem med gamla lösningar. Det regelverk som finns i dag fungerar inte, vi vill prova nya metoder hos oss, säger Conny Johansson.

Påverkar varandra

Kommunen har stora problem på bostadsmarknaden, vilket är ett resultat av regelverket och enkelheten att överklaga planer och bygglov. De vill göra processen enklare för att kunna bygga fler bostäder.

– Det finns familjer där 13 personer delar på två rum, för att skapa en rotation på arbetsmarknaden måste vi hitta ett nytt system, säger Conny Johansson.

Kommunen har fått 450 nya elever på två år, från förskoleklass till gymnasiet. Många har svårt att nå upp till målen för ett godkänt betyg, vilket hindrar dem från att vidareutbilda sig.

– Utan gymnasiet är det svårt att få jobb. Det kanske skulle behövas andra kompetenser i skolan och en del elever skulle behöva två år till för att ha en chans, säger Conny Johansson.

Arbetsmarknaden påverkas också av bristen på ämneskompetens. Enligt kommunalrådet kan många företagare tänka sig att erbjuda praktik eller jobb om kommunen står för utbildningen av de arbetssökande, resurser som i dagsläget är svåra att rikta.

– Många vill anställa men det finns inte sökande med rätt utbildning. Arbetsförmedlingen gör centrala upphandlingar av utbildningsplatser, men vi vet vad våra företag behöver, säger Conny Johansson.

Kommunen lägger 250 000 kronor på arbetet under och runt Almedalsveckan.

– Vi träffas och driver frågorna hela året. En tredjedel av den summan kanske går till Almedalen, säger Conny Johansson.

Skapar kontakter

Han kommer även medverka på två andra seminarier som handlar om kommunernas roll i en stor region samt konsekvenserna av att skapa större regioner i stället för att utgå från våra landsting.

– Almedalen är den största chansen en kommun har att vara med och påverka. Vi har möten inplanerade och skapar nätverk hela tiden, säger Conny Johansson.

Fem förtroendevalda och tre tjänstemän från kommunen följer med till Visby. Tillsammans med Borlänge, Nässjö och Lindesberg håller de seminariet ”Vem f-n tar ansvar”.

– Vi vill bli pilotkommuner och prova nya saker när det gäller bostäder, skola och arbetsmarknad, säger Conny Johansson.

Ämnena är främst kopplade till invandring och de problem som står i vägen för en lyckad integration. Kommunerna vill öka sitt inflytande över funktionerna, som till stor del styrs på ett nationellt plan.

– Det går inte lösa dagens problem med gamla lösningar. Det regelverk som finns i dag fungerar inte, vi vill prova nya metoder hos oss, säger Conny Johansson.

Påverkar varandra

Kommunen har stora problem på bostadsmarknaden, vilket är ett resultat av regelverket och enkelheten att överklaga planer och bygglov. De vill göra processen enklare för att kunna bygga fler bostäder.

– Det finns familjer där 13 personer delar på två rum, för att skapa en rotation på arbetsmarknaden måste vi hitta ett nytt system, säger Conny Johansson.

Kommunen har fått 450 nya elever på två år, från förskoleklass till gymnasiet. Många har svårt att nå upp till målen för ett godkänt betyg, vilket hindrar dem från att vidareutbilda sig.

– Utan gymnasiet är det svårt att få jobb. Det kanske skulle behövas andra kompetenser i skolan och en del elever skulle behöva två år till för att ha en chans, säger Conny Johansson.

Arbetsmarknaden påverkas också av bristen på ämneskompetens. Enligt kommunalrådet kan många företagare tänka sig att erbjuda praktik eller jobb om kommunen står för utbildningen av de arbetssökande, resurser som i dagsläget är svåra att rikta.

– Många vill anställa men det finns inte sökande med rätt utbildning. Arbetsförmedlingen gör centrala upphandlingar av utbildningsplatser, men vi vet vad våra företag behöver, säger Conny Johansson.

Kommunen lägger 250 000 kronor på arbetet under och runt Almedalsveckan.

– Vi träffas och driver frågorna hela året. En tredjedel av den summan kanske går till Almedalen, säger Conny Johansson.

Skapar kontakter

Han kommer även medverka på två andra seminarier som handlar om kommunernas roll i en stor region samt konsekvenserna av att skapa större regioner i stället för att utgå från våra landsting.

– Almedalen är den största chansen en kommun har att vara med och påverka. Vi har möten inplanerade och skapar nätverk hela tiden, säger Conny Johansson.