05 jul 2016 16:07

05 jul 2016 16:24

Fängelse för våldtäkt

NYHETER: Hovrätten fastställde dom mot Falköpingsbo

Hovrätten fastställer tingsrättens dom på fängelse i 2,5 år för en Falköpingsbo som dömts för våldtäkt – även om den högre instansen gör en annan bedömning i skuldfrågan.

Övergreppet skedde i februari i Falköping. En 26-åring man greps och häktades. Han åtalades misstänkt för grov våldtäkt, han skulle ha tvingat kvinnan till sexuella handlingar genom att bland annat dödshota henne och utöva våld mot henne.

Vid rättegången i tingsrätten i Skövde kom mannen med en helt annan version.

Han hävdade att de var överens vad de skulle göra men när han inte gjorde som hon ville hotade hon honom med att skrika och han höll då handen över hennes mun. Då ska kvinnan ha slagit honom med en glasflaska.

Överklagade

Men tingsrätten satte tilltro till kvinnan och dömde mannen till fängelse i 2,5 år. Men han dömdes inte för grov våldtäkt utan våldtäkt av normalgraden. Åklagaren överklagade domen och yrkade att hovrätten skulle skärpa straffet. Mannen själv yrkade på ett frikännande.

Hovrätten säger i sin dom, som meddelades nyligen, att man lagt kvinnas uppgifter till grund för bedömningen men att vissa uppgifter om övergreppet har varit vaga och att man därför inte anser åtalet styrkt i alla delar.

Fast sammantaget anser man att mannen har gjort sig skyldig till våldtäkt. Och trots att den högre insatsen gör en annan bedömning i skuldfrågan anser man ändå att straffvärde motsvarar fängelse i 2,5 år.

Hovrätten upphäver också tingsrättens beslut om utvisning efter avtjänat straff.

Övergreppet skedde i februari i Falköping. En 26-åring man greps och häktades. Han åtalades misstänkt för grov våldtäkt, han skulle ha tvingat kvinnan till sexuella handlingar genom att bland annat dödshota henne och utöva våld mot henne.

Vid rättegången i tingsrätten i Skövde kom mannen med en helt annan version.

Han hävdade att de var överens vad de skulle göra men när han inte gjorde som hon ville hotade hon honom med att skrika och han höll då handen över hennes mun. Då ska kvinnan ha slagit honom med en glasflaska.

Överklagade

Men tingsrätten satte tilltro till kvinnan och dömde mannen till fängelse i 2,5 år. Men han dömdes inte för grov våldtäkt utan våldtäkt av normalgraden. Åklagaren överklagade domen och yrkade att hovrätten skulle skärpa straffet. Mannen själv yrkade på ett frikännande.

Hovrätten säger i sin dom, som meddelades nyligen, att man lagt kvinnas uppgifter till grund för bedömningen men att vissa uppgifter om övergreppet har varit vaga och att man därför inte anser åtalet styrkt i alla delar.

Fast sammantaget anser man att mannen har gjort sig skyldig till våldtäkt. Och trots att den högre insatsen gör en annan bedömning i skuldfrågan anser man ändå att straffvärde motsvarar fängelse i 2,5 år.

Hovrätten upphäver också tingsrättens beslut om utvisning efter avtjänat straff.