06 jul 2016 06:00

06 jul 2016 06:00

Ovanligt fynd vid Hornborgasjön

FALKÖPING: Sällsynt fågel på besök

En amerikansk kricka har setts vid Fågeludden.
– Det är roligt. De är sannerligen inte vanliga i Sverige och de kommer nästan alltid tidigt på våren, säger Åke Abrahamsson vid Hornborgasjöns fältstation.

Individen uppmärksammades i söndags och håller till cirka 75 meter från Naturrum.

– Den befinner sig bland vanliga änder och krickor. Den som åker dit har en god möjlighet att hitta den, säger Åke Abrahamsson.

Tidpunkten för fyndet är mycket ovanlig då de flesta uppmärksammas under flyttperioden, tidigt på våren eller hösten. Under andra tider på året är den mycket svår att upptäcka, då den till stor del liknar den, vanligt förekommande, europeiska sorten.

– Det är omöjligt att se skillnad på honorna. Hanarna ser lite olika ut, innan de har ruggat, säger Åke Abrahamsson.

Liknar varandra

Den amerikanska krickan har ett lodrätt sträck framför vingen och den europeiska krickan har ett vågrätt sträck på ungefär samma ställe.

Trots årstiden fanns mycket av individens fjäderdräkt kvar, därför gick det att fastställa att det var en långväga gäst. Likheterna får den att smälta in i den nya miljön.

– De hänger på de europeiska krickorna och kan säkert komma att bilda blandäktenskap, säger Åke Abrahamsson.

Arten är ovanlig i hela Skandinavien, trots det är det andra gången den syns till vid Hornborgasjön i år. Den är inte årlig i Hornborgarsjön, men den korta tidsaspekten är antagligen bara en tillfällighet.

– Jag är inte säker på att det är två olika individer, men det är inget som tyder på motsatsen heller, säger Åke Abrahamsson.

Finns i Nordamerika

Det finns inga misstankar om att den kommer från fångeskap.

– Man anser att de är spontana, vilket innebär att den bör ha sitt ursprung i Nordamerika, där arten normalt finns, säger Åke Abrahamsson och konstaterar att den med största sannolikhet kommer att stanna kvar i Nordeuropa.

Individen uppmärksammades i söndags och håller till cirka 75 meter från Naturrum.

– Den befinner sig bland vanliga änder och krickor. Den som åker dit har en god möjlighet att hitta den, säger Åke Abrahamsson.

Tidpunkten för fyndet är mycket ovanlig då de flesta uppmärksammas under flyttperioden, tidigt på våren eller hösten. Under andra tider på året är den mycket svår att upptäcka, då den till stor del liknar den, vanligt förekommande, europeiska sorten.

– Det är omöjligt att se skillnad på honorna. Hanarna ser lite olika ut, innan de har ruggat, säger Åke Abrahamsson.

Liknar varandra

Den amerikanska krickan har ett lodrätt sträck framför vingen och den europeiska krickan har ett vågrätt sträck på ungefär samma ställe.

Trots årstiden fanns mycket av individens fjäderdräkt kvar, därför gick det att fastställa att det var en långväga gäst. Likheterna får den att smälta in i den nya miljön.

– De hänger på de europeiska krickorna och kan säkert komma att bilda blandäktenskap, säger Åke Abrahamsson.

Arten är ovanlig i hela Skandinavien, trots det är det andra gången den syns till vid Hornborgasjön i år. Den är inte årlig i Hornborgarsjön, men den korta tidsaspekten är antagligen bara en tillfällighet.

– Jag är inte säker på att det är två olika individer, men det är inget som tyder på motsatsen heller, säger Åke Abrahamsson.

Finns i Nordamerika

Det finns inga misstankar om att den kommer från fångeskap.

– Man anser att de är spontana, vilket innebär att den bör ha sitt ursprung i Nordamerika, där arten normalt finns, säger Åke Abrahamsson och konstaterar att den med största sannolikhet kommer att stanna kvar i Nordeuropa.