11 jul 2016 14:07

11 jul 2016 14:07

Köttorget byggs om

FALKÖPING: Första steget mot ett nytt centrum

Startskottet har nu gått för ombyggnationen av området kring Köttorget med syftet att göra platsen mer attraktiv för handel i samband med etableringen av H&M, som är beräknad till 2017.

Köttorget ska bli en mer attraktiv plats att träffas och umgås på och det ska även finnas bättre möjligheter till handel. Med bakgrund mot detta påbörjades under måndagen ombyggnationen.

Tillfällig parkering

Med anledning av att H&M-huset redan börjat byggas har flera parkeringsmöjligheter försvunnit. Därför är det första steget att bygga en tillfällig parkering med plast för 24 bilar mellan kyrkan och Köttorget, med infart från kyrkans parkering.

Promenadstrål

Ombyggnationen innebär bland annat att Storgatan och Landbogatan blir promenadstråk, där bilar visserligen får köra, men på gångtrafikanternas villkor och utan att kunna parkera.

Handikappanpassat

Butikernas entréer kommer bli handikappanpassade och cykelställ och sittplatser kommer att placeras ut.

– Vi ska ha människan i centrum, menar Fredrik Johansson i ett pressmeddelande.

Öppet torg

Den gräsplätt som i dag finns i mitten av Köttorget kommer försvinna och ersättas med ett öppet torg med nya trädplanteringar, nya gångstråk och uteservering.

– Den stora skillnaden för Köttorget är att det blir ett torg som man kan vistas på, säger Håkan Gustafsson som är gatuingenjör i samma pressmeddelande.

Ombyggnaden av själva torget och gatorna planeras att komma i gång i februari 2017 med målet att Köttorget ska stå klart till sommaren samma år och gatorna till hösten.

Köttorget ska bli en mer attraktiv plats att träffas och umgås på och det ska även finnas bättre möjligheter till handel. Med bakgrund mot detta påbörjades under måndagen ombyggnationen.

Tillfällig parkering

Med anledning av att H&M-huset redan börjat byggas har flera parkeringsmöjligheter försvunnit. Därför är det första steget att bygga en tillfällig parkering med plast för 24 bilar mellan kyrkan och Köttorget, med infart från kyrkans parkering.

Promenadstrål

Ombyggnationen innebär bland annat att Storgatan och Landbogatan blir promenadstråk, där bilar visserligen får köra, men på gångtrafikanternas villkor och utan att kunna parkera.

Handikappanpassat

Butikernas entréer kommer bli handikappanpassade och cykelställ och sittplatser kommer att placeras ut.

– Vi ska ha människan i centrum, menar Fredrik Johansson i ett pressmeddelande.

Öppet torg

Den gräsplätt som i dag finns i mitten av Köttorget kommer försvinna och ersättas med ett öppet torg med nya trädplanteringar, nya gångstråk och uteservering.

– Den stora skillnaden för Köttorget är att det blir ett torg som man kan vistas på, säger Håkan Gustafsson som är gatuingenjör i samma pressmeddelande.

Ombyggnaden av själva torget och gatorna planeras att komma i gång i februari 2017 med målet att Köttorget ska stå klart till sommaren samma år och gatorna till hösten.

  • Anna Leijon