13 jul 2016 06:00

13 jul 2016 06:00

Tydlighet och fler jobb

FALKÖPING: Ny arbetsmarknadsstrategi

En ny arbetsmarknadsstrategi antogs vid senaste kommunfullmäktige.
– Ambitionen är att snabbare få ut människor i arbete, säger Leif Bigsten, chef på infrastruktur och logistik.

I dagsläget finns det ingen arbetsmarknadsstrategi i kommunen. De aktiviteter som ska ge arbetslösa kommuninvånare en sysselsättning är utspridda på olika förvaltningar, med bristfällig samordning.

– Det är inte tillräckligt tydligt och det kan vara svårt att veta var man ska vända sig, säger Leif Bigsten.

Ska koncentrera

I och med den nya strategin ska en ny organisation upprättas, den ska innefatta alla arbetsmarknadsinsatser samt etablering av nyanlända. Den nya verksamheten hamnar under kompetens- och arbetslivsnämnden och ska samordna arbetsmarknadsinsatserna, utan att ta över hela ansvarsområden.

Handlingsplanen beskriver framförallt målet, aktiviteterna, ansvarsområdet och målgruppen för arbetsmarknadsfrågorna i kommunen. Nästa steg blir att ta fram en arbetsplan, som ska ligga till grund för de nya riktlinjerna.

– Strategin är tagen men nu måste vi förverkliga den också. Det är en del detaljer som ska ses över och förändringarna blir tydliga först efter årsskiftet, säger Leif Bigsten.

Tydligare samarbete

Att flera funktioner finns samlade i samma organisation ska ge en bättre översikt. Fokuset ska flyttas från dagens socialtjänstperspektiv till ett arbetsmarknadsperspektiv. Det ska göras genom ett tätare samarbete med representanter ur näringslivet. På så sätt blir det också tydligare vilka kompetenser som efterfrågas och vilka åtgärder som behövs.

– Vi måste knyta upp näringslivet. Vi ska hjälpas åt att få ut folk i arbetslivet, säger Leif Bigsten.

Påverkar kommunen

Stora delar av arbetsmarknadspolitiken styrs på en statlig nivå, men då många av kostnaderna är kopplade till kommunen är även de angelägna om att vägen till en sysselsättning går så smidigt som möjligt.

– Vi har problem som alla andra. Vi vill ständigt förbättra men det betyder inte att vi varit dåliga innan, säger Leif Bigsten.

Målet är att ge arbetslösa personer arbete, praktik eller utbildning inom 90 dagar efter att de kommit i kontrakt med den nya organisationen. Det ska också minska antalet personer som är i behov av försörjningsstöd.

I dagsläget finns det ingen arbetsmarknadsstrategi i kommunen. De aktiviteter som ska ge arbetslösa kommuninvånare en sysselsättning är utspridda på olika förvaltningar, med bristfällig samordning.

– Det är inte tillräckligt tydligt och det kan vara svårt att veta var man ska vända sig, säger Leif Bigsten.

Ska koncentrera

I och med den nya strategin ska en ny organisation upprättas, den ska innefatta alla arbetsmarknadsinsatser samt etablering av nyanlända. Den nya verksamheten hamnar under kompetens- och arbetslivsnämnden och ska samordna arbetsmarknadsinsatserna, utan att ta över hela ansvarsområden.

Handlingsplanen beskriver framförallt målet, aktiviteterna, ansvarsområdet och målgruppen för arbetsmarknadsfrågorna i kommunen. Nästa steg blir att ta fram en arbetsplan, som ska ligga till grund för de nya riktlinjerna.

– Strategin är tagen men nu måste vi förverkliga den också. Det är en del detaljer som ska ses över och förändringarna blir tydliga först efter årsskiftet, säger Leif Bigsten.

Tydligare samarbete

Att flera funktioner finns samlade i samma organisation ska ge en bättre översikt. Fokuset ska flyttas från dagens socialtjänstperspektiv till ett arbetsmarknadsperspektiv. Det ska göras genom ett tätare samarbete med representanter ur näringslivet. På så sätt blir det också tydligare vilka kompetenser som efterfrågas och vilka åtgärder som behövs.

– Vi måste knyta upp näringslivet. Vi ska hjälpas åt att få ut folk i arbetslivet, säger Leif Bigsten.

Påverkar kommunen

Stora delar av arbetsmarknadspolitiken styrs på en statlig nivå, men då många av kostnaderna är kopplade till kommunen är även de angelägna om att vägen till en sysselsättning går så smidigt som möjligt.

– Vi har problem som alla andra. Vi vill ständigt förbättra men det betyder inte att vi varit dåliga innan, säger Leif Bigsten.

Målet är att ge arbetslösa personer arbete, praktik eller utbildning inom 90 dagar efter att de kommit i kontrakt med den nya organisationen. Det ska också minska antalet personer som är i behov av försörjningsstöd.