21 jul 2016 06:00

21 jul 2016 06:00

Folkmängden ökar fort

FALKÖPING: Många nyfödda höjer statistik

Invånarna i Falköping blir fler och fler, det visar statistik från SCB. Kommunalrådet Conny Johansson menar att det är antalet nyfödda barn som gör att folkmängden ökar mest.

32 721 personer bor just nu i Falköpings kommun, en ökning med 367 personer jämfört med samma tidpunkt förra året, då 32 354 bodde i Falköping.

– Vi har ett mål att det ska bo 35 000 invånare i Falköping år 2020 och om vi fortsätter i den här takten så kommer vi nå det, säger Conny Johansson (S) som är kommunalråd.

Ställer krav

Enligt Johansson har antalet invånare ökat för varje månad under hela 2016 och han är positiv till utvecklingen.

– Det är så klart jättepositivt och det roligaste är ju att det föds så många barn som det gör, säger han.

Han menar nämligen att det är antalet nyfödda barn som är den största bidragande faktorn till ökningen.

– Vi har aldrig haft så här många nyfödda och den senaste tiden har vi haft fler födda än döda.

Att det föds så många tror han bland annat beror på att det just nu bor många i kommunen som har åldern inne för att skaffa barn.

– I slutet av 80-talet och början av 90-talet föddes det väldigt många barn i Falköping och dessa är nu i 30-åldern och startar nu sina egna familjer.

Att folkmängden ökar ställer krav på kommunen att skapa både fler förskoleplatser och fler bostäder.

– Sedan tidigare har vi planer på att placera ut modulbyggnader för att skapa fler förskoleplatser och efter det här måste vi eventuellt investera i fler, att bygga permanenta boende är däremot svårare, avslutar Conny Johansson.

32 721 personer bor just nu i Falköpings kommun, en ökning med 367 personer jämfört med samma tidpunkt förra året, då 32 354 bodde i Falköping.

– Vi har ett mål att det ska bo 35 000 invånare i Falköping år 2020 och om vi fortsätter i den här takten så kommer vi nå det, säger Conny Johansson (S) som är kommunalråd.

Ställer krav

Enligt Johansson har antalet invånare ökat för varje månad under hela 2016 och han är positiv till utvecklingen.

– Det är så klart jättepositivt och det roligaste är ju att det föds så många barn som det gör, säger han.

Han menar nämligen att det är antalet nyfödda barn som är den största bidragande faktorn till ökningen.

– Vi har aldrig haft så här många nyfödda och den senaste tiden har vi haft fler födda än döda.

Att det föds så många tror han bland annat beror på att det just nu bor många i kommunen som har åldern inne för att skaffa barn.

– I slutet av 80-talet och början av 90-talet föddes det väldigt många barn i Falköping och dessa är nu i 30-åldern och startar nu sina egna familjer.

Att folkmängden ökar ställer krav på kommunen att skapa både fler förskoleplatser och fler bostäder.

– Sedan tidigare har vi planer på att placera ut modulbyggnader för att skapa fler förskoleplatser och efter det här måste vi eventuellt investera i fler, att bygga permanenta boende är däremot svårare, avslutar Conny Johansson.

  • Anna Leijon