22 jul 2016 06:00

22 jul 2016 06:00

Ströget blir enkelriktat

FALKÖPING: Plantis byggs om under hösten

Plantis ska byggas om för att bli en mer attraktiv plats för Falköpingsborna. Under den första etappen av arbetet kommer Sankt Olofsgatan vara avstängd för södergående trafik.

Inom kort påbörjas arbetet med att bygga om Plantis till en ny mötesplats för Falköpingsborna. Till grund för hur förslaget på hur den ny park ska utformas ligger en skiss som utformades 2014 under en workshop med politiker, näringslivsföreträdare och representanter för kommunens olika förvaltningar. Tanken är att upprusta och förädla parken utifrån hur invånarna vill att parken ska användas och se ut. Under arbetets gång kommer en rad förändringar att genomföras för att göra platsen mer attraktiv.

Norrgående

Det första steget blir att bygga en ny gång- och cykelbana utmed Sankt Olofsgatan. Detta arbete kommer att påbörjas den 9 augusti och under tiden som arbetet pågår kommer gatan att vara enkelriktad. Därmed kommer trafik endast kunna färdas i norrgående riktning längst ströget, alltså från centrum mot Ranten.

Ändrad busstur

Trafikförändringen innebär även att kollektivtrafiken kommer att förändras. Busslinje 3 kommer endast att trafikera ströget i norrgående riktning, vilket innebär att två hållplatser längs vägen kommer att tas bort. Bussen kommer inte att stanna vid hållplatslägena Smedjegatan eller Westerbergsgatan och resenärer till dessa hållplaster hänvisas till att stiga av vid Resecentrum eller Oden Vårdcentral.

Villa rivs

Under hösten kommer arbetet fortsätta med att Gula villan rivs, ett nytt hus byggs upp, ett gång- och cykelstråk anläggs till Kyrkerörsskolan och 50 nya belysningspunkter sätts upp i parken.

Inom kort påbörjas arbetet med att bygga om Plantis till en ny mötesplats för Falköpingsborna. Till grund för hur förslaget på hur den ny park ska utformas ligger en skiss som utformades 2014 under en workshop med politiker, näringslivsföreträdare och representanter för kommunens olika förvaltningar. Tanken är att upprusta och förädla parken utifrån hur invånarna vill att parken ska användas och se ut. Under arbetets gång kommer en rad förändringar att genomföras för att göra platsen mer attraktiv.

Norrgående

Det första steget blir att bygga en ny gång- och cykelbana utmed Sankt Olofsgatan. Detta arbete kommer att påbörjas den 9 augusti och under tiden som arbetet pågår kommer gatan att vara enkelriktad. Därmed kommer trafik endast kunna färdas i norrgående riktning längst ströget, alltså från centrum mot Ranten.

Ändrad busstur

Trafikförändringen innebär även att kollektivtrafiken kommer att förändras. Busslinje 3 kommer endast att trafikera ströget i norrgående riktning, vilket innebär att två hållplatser längs vägen kommer att tas bort. Bussen kommer inte att stanna vid hållplatslägena Smedjegatan eller Westerbergsgatan och resenärer till dessa hållplaster hänvisas till att stiga av vid Resecentrum eller Oden Vårdcentral.

Villa rivs

Under hösten kommer arbetet fortsätta med att Gula villan rivs, ett nytt hus byggs upp, ett gång- och cykelstråk anläggs till Kyrkerörsskolan och 50 nya belysningspunkter sätts upp i parken.

  • Anna Leijon