23 jul 2016 06:00

23 jul 2016 06:00

Satsar stort på fågelsjö

FALKÖPING: Två projekt får pengar i ny omgång

Utveckling kring Hornborgasjön med aktiviteter året runt samt förnyelse av Nyföretagarcentrum.
Två projekt i Falköping får nu stöd från Leader östra Skaraborg.

Projektet kring Hornborgasjön med omnejd är det projekt som får mest pengar, 1 278 662 av Leader östra Skaraborg i den senaste omgången med stödpengar. Projektet syftar till att skapa aktiviteter året runt. Projektägaren, som är Falköpings kommun, menar att detta är en förutsättning för fler företag och för att området ska utvecklas och generera fler arbetstillfällen. Man vill bygga vidare på det som redan finns i form av bland annat kultur och naturresurser.

Hornborgasjön tar emot 150 000 besökare under några veckor på våren och cirka 100 000 besökare under övriga delar av året.

I projektansökan skriver man att den korta säsongen på våren är en utmaning för företagen då det gäller att kunna satsa på andra säsonger samt ha ett produktutbud för att kunna leva på sin verksamhet året runt.

Kommuner samarbetar

Projektet är ett samarbete med Leader nordvästra Skaraborg då det även innefattar kommunerna Skara och Skövde.

Det beviljade stödet är hälften av projektets budget och resterande del kommer från Leader nordvästra Skaraborg. Slutdatum är satt till 31 december 2018.

Även Nyföretagarcentrum i Falköping får pengar till ett projekt. Där ska 750 000 kronor gå till att utveckla, förnya, utöka och vitalisera verksamheten.

Man vill bland annat att kommunikationen kring aktiviteterna anpassas till dagens och morgondagens krav.

Det beviljade stödet är 56 procent av projektets totalbudget. Resterande del finansieras av Falköpings kommun och projektet ska pågå till 30 juni 2019.

Leader östra Skaraborg behandlade nyligen 15 projekt. Av dem var det 12 som blev beviljade bidrag och den totala summan som delades ut var 6 743 439 kronor.

Leader östra Skaraborg har jobbat med landsbygdsutveckling sedan 2007. Projekten är finansierade av EU, staten och de sju kommunerna som jobbar med stödmedel från Landsbygdsfonden, Socialfonden och Regionalfonden.

Projektet kring Hornborgasjön med omnejd är det projekt som får mest pengar, 1 278 662 av Leader östra Skaraborg i den senaste omgången med stödpengar. Projektet syftar till att skapa aktiviteter året runt. Projektägaren, som är Falköpings kommun, menar att detta är en förutsättning för fler företag och för att området ska utvecklas och generera fler arbetstillfällen. Man vill bygga vidare på det som redan finns i form av bland annat kultur och naturresurser.

Hornborgasjön tar emot 150 000 besökare under några veckor på våren och cirka 100 000 besökare under övriga delar av året.

I projektansökan skriver man att den korta säsongen på våren är en utmaning för företagen då det gäller att kunna satsa på andra säsonger samt ha ett produktutbud för att kunna leva på sin verksamhet året runt.

Kommuner samarbetar

Projektet är ett samarbete med Leader nordvästra Skaraborg då det även innefattar kommunerna Skara och Skövde.

Det beviljade stödet är hälften av projektets budget och resterande del kommer från Leader nordvästra Skaraborg. Slutdatum är satt till 31 december 2018.

Även Nyföretagarcentrum i Falköping får pengar till ett projekt. Där ska 750 000 kronor gå till att utveckla, förnya, utöka och vitalisera verksamheten.

Man vill bland annat att kommunikationen kring aktiviteterna anpassas till dagens och morgondagens krav.

Det beviljade stödet är 56 procent av projektets totalbudget. Resterande del finansieras av Falköpings kommun och projektet ska pågå till 30 juni 2019.

Leader östra Skaraborg behandlade nyligen 15 projekt. Av dem var det 12 som blev beviljade bidrag och den totala summan som delades ut var 6 743 439 kronor.

Leader östra Skaraborg har jobbat med landsbygdsutveckling sedan 2007. Projekten är finansierade av EU, staten och de sju kommunerna som jobbar med stödmedel från Landsbygdsfonden, Socialfonden och Regionalfonden.