29 jul 2016 06:00

29 jul 2016 06:00

Missförhållanden inom omsorgen

FALKÖPING: Omsorgspersonal anmäler

Personal som jobbar inom omsorgsverksamheten i Falköping anmäler nu till kommunen att det förekommit olika typer av missförhållanden. Rapporterna är så kallade Lex Sarah/ SoL-avvikelser.

Ett av de missförhållanden som rapporteras till Falköpings kommun är exempelvis att ytterdörren inte varit låst och stängd hemma hos en brukare. Detta upptäcktes vid 02,00-tiden när nattpatrullen besökte brukaren i dennes bostad.

Avvikelser som avser kvalitetsbrister rapporteras också. Här anges brister som kommunikation och rutiner inom förvaltningen. Bristande överrapportering är en punkt som anges, men man säger också att det inte medfört några konsekvenser.

Brister i tillsyn för en brukare rapporteras, på grund av ett larm så har nattpatrullen glömt av att ge en brukare den tillsyn som skulle ha skett på nattetid.

Vidare rapporteras att en personal inte kommer till sitt arbetspass på grund av trassel med semesterschemat. Detta uppmärksammas först när kunder ringer och frågar var personalen är. Nu ändrar man sina rutiner så att den kvälls- och helgansvarige ska se till att all personal är på plats.

Ett av de missförhållanden som rapporteras till Falköpings kommun är exempelvis att ytterdörren inte varit låst och stängd hemma hos en brukare. Detta upptäcktes vid 02,00-tiden när nattpatrullen besökte brukaren i dennes bostad.

Avvikelser som avser kvalitetsbrister rapporteras också. Här anges brister som kommunikation och rutiner inom förvaltningen. Bristande överrapportering är en punkt som anges, men man säger också att det inte medfört några konsekvenser.

Brister i tillsyn för en brukare rapporteras, på grund av ett larm så har nattpatrullen glömt av att ge en brukare den tillsyn som skulle ha skett på nattetid.

Vidare rapporteras att en personal inte kommer till sitt arbetspass på grund av trassel med semesterschemat. Detta uppmärksammas först när kunder ringer och frågar var personalen är. Nu ändrar man sina rutiner så att den kvälls- och helgansvarige ska se till att all personal är på plats.