08 aug 2016 06:00

08 aug 2016 06:00

Fördröjd behandling av malign hudcancer anmäld

FALKÖPING: Chefsläkare gör lex Maria anmälan till Ivo

Mannens cancerbehandling för malignt melanom blev fördröjd i fyra månader. Nu har Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, mottagit en lex Maria anmälan i fallet. Ett utlåtande från en dermatolog skickades aldrig till vårdcentralen dit mannen sökt sig för vård, skriver chefläkaren i sin anmälan.

En chefläkare gör nu en lex Maria anmälan till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg. Det gäller en man som fått sin behandling fördröjd i fyra månader för hudcancersjukdomen malignt melanom. Enligt anmälan kan det ha medfört en allvarlig vårdskada för mannen.

Mannen sökte sig 2015 till en vårdcentral i Falköping, i samband med hans besök där utfördes en liten operation. Läkaren upptäckte en liten brun hudförändring som opererades bort på vårdcentralen. Hudbiten skickades till en patolog för undersökning i mikroskop, patologen skrev i sitt utlåtande att det fanns misstanke om hudcancerformen malignt melanom.

Det svaret kom till vårdcentralen då mannens läkare var ledig, och utlåtandet vidimerades av en annan läkare. Patienten fick däremot inget svar och ingen remiss skickades heller vidare.

Patologen som undersökt hudförändringen skickade provet vidare till en dermatopatolog för att få en ytterligare åsikt om provet. Denne kom fram till samma slutsats, att det rörde sig om malignt melanom.

Det kompletterande svaret skickades dock aldrig till vårdcentralen. Genom en fråga till vårdcentralen från det regionala cancercentret om uppföljning av patienten så uppdagades missen.

När läkaren upptäckte att patienten stod utan var sig provsvar eller behandling fick mannen omgående remiss till hudkliniken på Skas. Då var behandlingen fyra månader försenad.

En chefläkare gör nu en lex Maria anmälan till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg. Det gäller en man som fått sin behandling fördröjd i fyra månader för hudcancersjukdomen malignt melanom. Enligt anmälan kan det ha medfört en allvarlig vårdskada för mannen.

Mannen sökte sig 2015 till en vårdcentral i Falköping, i samband med hans besök där utfördes en liten operation. Läkaren upptäckte en liten brun hudförändring som opererades bort på vårdcentralen. Hudbiten skickades till en patolog för undersökning i mikroskop, patologen skrev i sitt utlåtande att det fanns misstanke om hudcancerformen malignt melanom.

Det svaret kom till vårdcentralen då mannens läkare var ledig, och utlåtandet vidimerades av en annan läkare. Patienten fick däremot inget svar och ingen remiss skickades heller vidare.

Patologen som undersökt hudförändringen skickade provet vidare till en dermatopatolog för att få en ytterligare åsikt om provet. Denne kom fram till samma slutsats, att det rörde sig om malignt melanom.

Det kompletterande svaret skickades dock aldrig till vårdcentralen. Genom en fråga till vårdcentralen från det regionala cancercentret om uppföljning av patienten så uppdagades missen.

När läkaren upptäckte att patienten stod utan var sig provsvar eller behandling fick mannen omgående remiss till hudkliniken på Skas. Då var behandlingen fyra månader försenad.