09 aug 2016 06:00

09 aug 2016 06:00

Vårdcentralen Oden granskas

SKARABORG: Regionen vill ha svar om verksamheten

Närhälsans vårdcentral Oden i Falköping ska redovisa till regionen hur bland annat bemanningen och telefontillgängligheten ska bli bättre.

Senast 1 september ska Närhälsan lämna svar till regionens koncernkontor om hur bemanningen, telefontillgängligheten och läkemedelsförskrivningen till personer över 75 år ska bli bättre. Begäran om åtgärdsplanen är en effekt av att vårdcentralen dragits med problem och förra året konstaterades brister i några kvalitetsindikatorer.

– Det har varit tufft. Oden klarar krav- och kvalitetsboken men har haft svårt att utveckla verksamheten, säger primärvårdsområdeschef Lars Gotthardsson.

Han säger att bristen på egna läkare är den främsta orsaken till problemen. Bemanningsläkare har plockats in, och Lars Gotthardsson har fungerat som medicinsk rådgivare till verksamhetschefen.

– Får vi en bra läkarbemanning är det lättare att rekrytera annan personal. Nu är vi på väg åt rätt håll, vi har eget folk på ingång både på läkar- och sjuksköterskesidan, säger Gotthardsson.

Tidigare har verksamhetschefen lämnat två åtgärdsplaner som inte bedömts som tillräckliga. På grund av att Lars Gotthardsson har varit medicinsk rådgivare hos Oden, har begäran den här gången gått till primärvårdsdirektör Marie-Louise Gefvert.

Om inte den här åtgärdsplanen bedöms som tillräcklig kommer ärendet att lyftas till östra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Senast 1 september ska Närhälsan lämna svar till regionens koncernkontor om hur bemanningen, telefontillgängligheten och läkemedelsförskrivningen till personer över 75 år ska bli bättre. Begäran om åtgärdsplanen är en effekt av att vårdcentralen dragits med problem och förra året konstaterades brister i några kvalitetsindikatorer.

– Det har varit tufft. Oden klarar krav- och kvalitetsboken men har haft svårt att utveckla verksamheten, säger primärvårdsområdeschef Lars Gotthardsson.

Han säger att bristen på egna läkare är den främsta orsaken till problemen. Bemanningsläkare har plockats in, och Lars Gotthardsson har fungerat som medicinsk rådgivare till verksamhetschefen.

– Får vi en bra läkarbemanning är det lättare att rekrytera annan personal. Nu är vi på väg åt rätt håll, vi har eget folk på ingång både på läkar- och sjuksköterskesidan, säger Gotthardsson.

Tidigare har verksamhetschefen lämnat två åtgärdsplaner som inte bedömts som tillräckliga. På grund av att Lars Gotthardsson har varit medicinsk rådgivare hos Oden, har begäran den här gången gått till primärvårdsdirektör Marie-Louise Gefvert.

Om inte den här åtgärdsplanen bedöms som tillräcklig kommer ärendet att lyftas till östra hälso- och sjukvårdsnämnden.