13 aug 2016 06:00

13 aug 2016 16:29

Hornborgasjöns påverkan på lantbruk analyseras

FALKÖPING: Nytt utvärderingsprojekt vid Hornborgasjön har inletts

Vilka konsekvenser fick restaureringen av Hornborgasjön för lantbruket? Det ska SLU ta reda på i det andra utvärderingsprojektet av sjön som nu har dragit i gång.

Naturvårdsverket satsar cirka 1,5 miljoner kronor på att utvärdera restaureringen av Hornborgasjön. Utvärderingen sker i tre delprojekt.

Effekter för turism

Det första handlar om konsekvenser för naturvärden och biologiska värden, och det utför Högskolan i Skövde. SLA skrev om projektet i början av april.

Det tredje tar upp effekter för turismen och friluftslivet, och det andra, som nu har börjat, ska titta på konsekvenserna för lantbruket.

Ska intervjua

Eftersom personalen på Naturvårdsverket inte utreder sig själva köps externa utredare in. Lantbruksutvärderingen leds av Helena Hansson, forskare och docent i företagsekonomi på institutionen för ekonomi på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala.

– Vi ska ta fram registerdata från Statistiska centralbyrån för att undersöka hur markanvändningen har förändrats över tid. Genom att isolera vissa effekter kan vi se hur lantbruken runt sjön har förändrats på grund av förändringen av sjön.

– Vi ska också djupintervjua ett antal lantbrukare för att ta reda på deras attityd till restaureringen. Samtidigt ska vi ta reda på hur det här har påverkat deras företag och jämföra det med registeruppgifterna.

Arbetet med utvärderingen har precis börjat och Helena Hansson vet ännu inte hur många som ska intervjuas. Hon hoppas på mellan 15 och 20 stycken.

Klart i maj

– Vi vet inte riktigt hur vi ska dra gränserna. Vi måste mäta avståndet mellan gårdarna och sjön och i det arbetet ta hjälp av länsstyrelsen.

Intervjuerna kommer att göras av en doktorand under hösten och delutredningen ska vara klar i slutet av maj.

– Vi är två personer som jobbar med det här men inte på heltid.

Gör bokslut

Naturvårdsverket var ansvariga för en stor del av restaureringen av Hornborgasjön och man vill utvärdera arbetet.

– Länsstyrelsen har ju tagit över driften men det känns rimligt att vi gör bokslut över hur det blev, sa Björn Persson, utvärderare på Naturvårdsverket, till SLA i våras.

Naturvårdsverket satsar cirka 1,5 miljoner kronor på att utvärdera restaureringen av Hornborgasjön. Utvärderingen sker i tre delprojekt.

Effekter för turism

Det första handlar om konsekvenser för naturvärden och biologiska värden, och det utför Högskolan i Skövde. SLA skrev om projektet i början av april.

Det tredje tar upp effekter för turismen och friluftslivet, och det andra, som nu har börjat, ska titta på konsekvenserna för lantbruket.

Ska intervjua

Eftersom personalen på Naturvårdsverket inte utreder sig själva köps externa utredare in. Lantbruksutvärderingen leds av Helena Hansson, forskare och docent i företagsekonomi på institutionen för ekonomi på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala.

– Vi ska ta fram registerdata från Statistiska centralbyrån för att undersöka hur markanvändningen har förändrats över tid. Genom att isolera vissa effekter kan vi se hur lantbruken runt sjön har förändrats på grund av förändringen av sjön.

– Vi ska också djupintervjua ett antal lantbrukare för att ta reda på deras attityd till restaureringen. Samtidigt ska vi ta reda på hur det här har påverkat deras företag och jämföra det med registeruppgifterna.

Arbetet med utvärderingen har precis börjat och Helena Hansson vet ännu inte hur många som ska intervjuas. Hon hoppas på mellan 15 och 20 stycken.

Klart i maj

– Vi vet inte riktigt hur vi ska dra gränserna. Vi måste mäta avståndet mellan gårdarna och sjön och i det arbetet ta hjälp av länsstyrelsen.

Intervjuerna kommer att göras av en doktorand under hösten och delutredningen ska vara klar i slutet av maj.

– Vi är två personer som jobbar med det här men inte på heltid.

Gör bokslut

Naturvårdsverket var ansvariga för en stor del av restaureringen av Hornborgasjön och man vill utvärdera arbetet.

– Länsstyrelsen har ju tagit över driften men det känns rimligt att vi gör bokslut över hur det blev, sa Björn Persson, utvärderare på Naturvårdsverket, till SLA i våras.