16 aug 2016 06:00

16 aug 2016 06:00

Nötcenter får stöd från EU-fond

FALKÖPING: Pengar till innovationsprojekt mot klövsjukdomar

Nötcenter Viken AB i Falköping har beviljats projektstöd av Jordbruksverket inom ramen för landsbygdsprogrammet 2014–2020 som delvis finansieras av EU:s jordbruksfond.

Nötcenter Viken på Vikens egendom i Falköping är sedan flera år Lantmännens försöksgård för vallodling, foder och avel med över 500 mjölkkor och 800 ungdjur. Bland annat bedrivs avelsverksamhet med embryoproduktion och prövning av tjurmödrar, i samarbete med bland andra Viking Genetics, SLU och flera internationella bolag.

Nu beviljas verksamheten ekonomiskt stöd för ett projekt inom ”Individanpassad och effektiv automatisk klövtvätt med desinficering”.

Avsikten är att bilda en innovationsgrupp med samarbetspartners för att utveckla metod och utrustning för att förebygga smittsamma klövsjukdomar genom att tvätta och desinficera och göra det anpassat efter det enskilda djurets behov med bästa möjliga medel, dos och intervall, skriver Jordbruksverket i sitt beslut.

Nötcenter Viken kan som mest få 80 000 kronor i stöd från landsbygdsprogrammet 2014–2020, som delvis finansieras av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Slutdatum för projektet är 30 juni 2018.

Nötcenter Viken på Vikens egendom i Falköping är sedan flera år Lantmännens försöksgård för vallodling, foder och avel med över 500 mjölkkor och 800 ungdjur. Bland annat bedrivs avelsverksamhet med embryoproduktion och prövning av tjurmödrar, i samarbete med bland andra Viking Genetics, SLU och flera internationella bolag.

Nu beviljas verksamheten ekonomiskt stöd för ett projekt inom ”Individanpassad och effektiv automatisk klövtvätt med desinficering”.

Avsikten är att bilda en innovationsgrupp med samarbetspartners för att utveckla metod och utrustning för att förebygga smittsamma klövsjukdomar genom att tvätta och desinficera och göra det anpassat efter det enskilda djurets behov med bästa möjliga medel, dos och intervall, skriver Jordbruksverket i sitt beslut.

Nötcenter Viken kan som mest få 80 000 kronor i stöd från landsbygdsprogrammet 2014–2020, som delvis finansieras av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Slutdatum för projektet är 30 juni 2018.