22 aug 2016 06:00

22 aug 2016 06:00

Får rätt av Arn

FALKÖPING: Tvist

Klädseln på den nyinköpta soffan sprack efter bara några veckor. Nu har soffans ägare i Falköping fått delvis rätt av Arn, Allmänna reklamationsnämnden.

Falköpingsbon köpte den nya soffgruppen för 10 000 kronor genom ett företag på nätet under förra sommaren. Efter bara några veckor uppstod sprickor som gjorde att soffan såg gammal och utsliten ut.

Företaget som sålt soffan hävdade dock att det inte var något fel på soffan.

Köparen vände sig till Arn, Allmänna reklamationsnämnden, för att få köpet hävt.

Nu meddelar Arn att man, med hänvisning till åberopade fotografier, anser att soffgruppen är att betrakta som köprättsligt felaktig. Däremot anser man inte att köpet ska hävas, utan rekommenderar företaget att avhjälpa felen på soffgruppen.

Falköpingsbon köpte den nya soffgruppen för 10 000 kronor genom ett företag på nätet under förra sommaren. Efter bara några veckor uppstod sprickor som gjorde att soffan såg gammal och utsliten ut.

Företaget som sålt soffan hävdade dock att det inte var något fel på soffan.

Köparen vände sig till Arn, Allmänna reklamationsnämnden, för att få köpet hävt.

Nu meddelar Arn att man, med hänvisning till åberopade fotografier, anser att soffgruppen är att betrakta som köprättsligt felaktig. Däremot anser man inte att köpet ska hävas, utan rekommenderar företaget att avhjälpa felen på soffgruppen.