23 aug 2016 06:00

23 aug 2016 06:00

Ivo-kritik mot psykiatri-klinik

FALKÖPING

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, är kritisk till bemötandet på psykiatriska kliniken vid Skaraborgs sjukhus i Falköping då anhöriga i flera omgångar försökte få en man inlagd för vård och möttes av skiftande bedömningar.

Ärendet gäller ett klagomål enligt patientsäkerhetslagen, gällande en patient som skickades fram och tillbaka mellan hemmet och den psykiatriska kliniken i Falköping förra sommaren, efter olika och skiftande utlåtanden av tre läkare om mannen tillstånd.

Mannen skrevs in på den psykiatriska mottagningen i Falköping enligt LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård, efter att anhöriga tjatat sig till ett möte med läkare och samtal med socialtjänsten om mannens tillstånd. Läkaren gjorde då bedömningen att mannen var i behov av omedelbar vård.

Dagen efter skickades mannen hem igen i en taxi då en annan läkare gjort en ny bedömning om dennes tillstånd. När anhöriga vid kontakt med den psykiatriska kliniken försökt att få information om skälet till den oväntat snabba utskrivningen, har man nekats att prata med läkaren och inte heller fått dennes namn.

När en anhörig till slut fick kontakt med läkaren ville denne inte uppge sitt namn och ska ha snäst av den anhörige och bett denne vara ”tyst och inte ifrågasättande”.

Först efter ytterligare samtal till kliniken fick anhöriga löften om att ansvarig läkare skulle höra av sig, men detta skedde aldrig.

Ivo gör bedömningen att vårdgivaren vid Skaraborgs sjukhus psykiatriska kliniken ska ”försäkra sig om att hälso- och sjukvårdspersonalen har ett förhållningssätt och ett bemötande som tillgodoser patienters och närståendes behov av information och delaktighet i vård och behandling”, skriver man i sitt beslut.

Ärendet gäller ett klagomål enligt patientsäkerhetslagen, gällande en patient som skickades fram och tillbaka mellan hemmet och den psykiatriska kliniken i Falköping förra sommaren, efter olika och skiftande utlåtanden av tre läkare om mannen tillstånd.

Mannen skrevs in på den psykiatriska mottagningen i Falköping enligt LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård, efter att anhöriga tjatat sig till ett möte med läkare och samtal med socialtjänsten om mannens tillstånd. Läkaren gjorde då bedömningen att mannen var i behov av omedelbar vård.

Dagen efter skickades mannen hem igen i en taxi då en annan läkare gjort en ny bedömning om dennes tillstånd. När anhöriga vid kontakt med den psykiatriska kliniken försökt att få information om skälet till den oväntat snabba utskrivningen, har man nekats att prata med läkaren och inte heller fått dennes namn.

När en anhörig till slut fick kontakt med läkaren ville denne inte uppge sitt namn och ska ha snäst av den anhörige och bett denne vara ”tyst och inte ifrågasättande”.

Först efter ytterligare samtal till kliniken fick anhöriga löften om att ansvarig läkare skulle höra av sig, men detta skedde aldrig.

Ivo gör bedömningen att vårdgivaren vid Skaraborgs sjukhus psykiatriska kliniken ska ”försäkra sig om att hälso- och sjukvårdspersonalen har ett förhållningssätt och ett bemötande som tillgodoser patienters och närståendes behov av information och delaktighet i vård och behandling”, skriver man i sitt beslut.