25 aug 2016 06:00

25 aug 2016 06:00

Här ska demensboendet byggas

FALKÖPING: Detaljplan ute på granskning

Detaljplanen för fastigheten Tåstorp 7:7 på Fåraberget där ett demensboende planeras, är just nu utställd för granskning.

Planen är tänkt att möjliggöra uppförandet av ett demenscenter med plats för flera avdelningar, och även andra typer av boenden som det finns behov av. Detaljplanen innebär att det nuvarande koloniområdet får flytta till Sikagården när Fåraberget nu exploateras.

Här finns det löften från kommunen om att vara behjälpliga med flytt och iordningställande av marken på andra sidan Skövdevägen.

Enligt kommunens investeringsplan ska det planerade demensboendet uppföras någon gång under nästa år och stå färdigt i slutet av 2018.

Detaljplanens genomförande följer så här långt den beslutade tidsplanen.

Under vårens samråd togs det in yttranden från berörda myndigheter, företag och andra sakägare vid närliggande fastigheter, men hittills har det inte inkommit några synpunkter som sticker ut.

XR Logistik som har sin industrifastighet angränsande till det nu planlagda området, har inget att invända mot förslaget men har önskat en dialog med kommunen om möjligheterna att i framtiden hitta en lämpligare lokalisering där företaget kan expandera och växa.

Företaget bedömer att sin verksamhet passar bäst i detaljplanerat område för tyngre industri än vid ett bostadsområde, framgår det av kommunens sammanfattning av inkomna yttranden.

Moderaterna påpekar i sitt yttrande att placeringen av boendet förutsätter en busslinje och en säker trafiklösning för gång- och cykeltrafikanter till det nya koloniområdet.

Planen är tänkt att möjliggöra uppförandet av ett demenscenter med plats för flera avdelningar, och även andra typer av boenden som det finns behov av. Detaljplanen innebär att det nuvarande koloniområdet får flytta till Sikagården när Fåraberget nu exploateras.

Här finns det löften från kommunen om att vara behjälpliga med flytt och iordningställande av marken på andra sidan Skövdevägen.

Enligt kommunens investeringsplan ska det planerade demensboendet uppföras någon gång under nästa år och stå färdigt i slutet av 2018.

Detaljplanens genomförande följer så här långt den beslutade tidsplanen.

Under vårens samråd togs det in yttranden från berörda myndigheter, företag och andra sakägare vid närliggande fastigheter, men hittills har det inte inkommit några synpunkter som sticker ut.

XR Logistik som har sin industrifastighet angränsande till det nu planlagda området, har inget att invända mot förslaget men har önskat en dialog med kommunen om möjligheterna att i framtiden hitta en lämpligare lokalisering där företaget kan expandera och växa.

Företaget bedömer att sin verksamhet passar bäst i detaljplanerat område för tyngre industri än vid ett bostadsområde, framgår det av kommunens sammanfattning av inkomna yttranden.

Moderaterna påpekar i sitt yttrande att placeringen av boendet förutsätter en busslinje och en säker trafiklösning för gång- och cykeltrafikanter till det nya koloniområdet.