30 aug 2016 06:00

30 aug 2016 06:00

Ser över tomma tomter

FALKÖPING: Förtätningsstudie av centrum

En förtätningsstudie ska göras av Falköpings centrum. Det finns ett antal tomter som inte är bebyggda.
– Vi vill förtäta de centrala delarna först innan vi bygger utanför stan, säger Conny Johansson (S) och tillägger att man vill ha in privata investerare i bostadsbranschen.

Stadsbyggnadsavdelningen vill göra en förtätningsstudie av Falköpings centrum. Något som kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau, föreslår att kommunstyrelsens säger ja till.

– Det man ser i många städer är att man vill bo så centrumnära som möjligt och vi har ett antal tomter som inte är bebyggda, en del av dem är våra och en del är någon annans. Jag brukar nämna en som de flesta känner till och det är den där Stoppmöbler låg (korsningen Odengatan/S:t Olofsgatan), säger Conny Johansson, ordförande (S).

Uppdraget handlar om hur man ska kunna förtäta byggnationen i centrum.

– Det kan ju till exempel innebära att man går vidare och försöker förvärva en del tomter som inte är våra och också titta på om det finns planer för alla de områden som i dag finns, så att de är byggklara.

En bostadsförsörjningsplan håller också på att tas fram, den beräknas vara klar första mars.

– Om vi talar om hur mycket vi vill bygga så är det också viktigt att tala om var möjligheten att bygga finns.

Om Falköpings kommun ska nå målet med 35 000 invånare 2025 så behövs det 100 nya lägenheter per år.

– Vi kanske ligger i en takt på 50-60. Det är bara kommunala bostadsbolaget som bygger och det har inte muskler att bygga mer än så, utan det behövs andra intresserade. Kan man erbjuda attraktiva lite mindre tomter i centrum där man kanske kan bygga ett punkthus på fyra våningar, så kan det vara mer intressant för en annan exploatör än kommunen, det är lite så vi tänker, säger Conny Johansson.

Stadsbyggnadsavdelningen vill göra en förtätningsstudie av Falköpings centrum. Något som kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau, föreslår att kommunstyrelsens säger ja till.

– Det man ser i många städer är att man vill bo så centrumnära som möjligt och vi har ett antal tomter som inte är bebyggda, en del av dem är våra och en del är någon annans. Jag brukar nämna en som de flesta känner till och det är den där Stoppmöbler låg (korsningen Odengatan/S:t Olofsgatan), säger Conny Johansson, ordförande (S).

Uppdraget handlar om hur man ska kunna förtäta byggnationen i centrum.

– Det kan ju till exempel innebära att man går vidare och försöker förvärva en del tomter som inte är våra och också titta på om det finns planer för alla de områden som i dag finns, så att de är byggklara.

En bostadsförsörjningsplan håller också på att tas fram, den beräknas vara klar första mars.

– Om vi talar om hur mycket vi vill bygga så är det också viktigt att tala om var möjligheten att bygga finns.

Om Falköpings kommun ska nå målet med 35 000 invånare 2025 så behövs det 100 nya lägenheter per år.

– Vi kanske ligger i en takt på 50-60. Det är bara kommunala bostadsbolaget som bygger och det har inte muskler att bygga mer än så, utan det behövs andra intresserade. Kan man erbjuda attraktiva lite mindre tomter i centrum där man kanske kan bygga ett punkthus på fyra våningar, så kan det vara mer intressant för en annan exploatör än kommunen, det är lite så vi tänker, säger Conny Johansson.