07 sep 2016 06:00

15 sep 2016 16:00

Läkare glömde att ge cancerbesked

FALKÖPING: Dröjde flera månader innan patienten informerades om provsvaret

En patient på en vårdcentral i Falköping lämnade ett cellprov i samband med en behandling.
Provet visade att patienten drabbats av cancer – men det missade läkaren att informera patienten om.

Det var i våras som en patient besökte vårdcentralen i Falköping för att ta bort en hudförändring. I samband med detta skickades cellprov för analys till patologen.

Upptäcktes senare

Provsvaret påvisade hudtumören malignt melanom men det vidimerades av en annan läkare än den som hade träffat patienten. Därefter så informerades inte patienten om upptäckten och ingen remiss skrevs för vidare behandling.

Det var först när Cancercentrum tre månader senare efterfrågade vilken uppföljning som hade gjorts från vårdcentralen som detta uppdagades. Behandlingen av malignt melanom fördröjdes därför med cirka fyra månader.

Ärendet lex Maria-anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg som nu har granskat fallet.

Avslutas

Inspektionen kommer fram till att vårdgivaren vidtagit åtgärder för att hindra att något liknande händer igen och avslutar därmed ärendet.

 

 

Det var i våras som en patient besökte vårdcentralen i Falköping för att ta bort en hudförändring. I samband med detta skickades cellprov för analys till patologen.

Upptäcktes senare

Provsvaret påvisade hudtumören malignt melanom men det vidimerades av en annan läkare än den som hade träffat patienten. Därefter så informerades inte patienten om upptäckten och ingen remiss skrevs för vidare behandling.

Det var först när Cancercentrum tre månader senare efterfrågade vilken uppföljning som hade gjorts från vårdcentralen som detta uppdagades. Behandlingen av malignt melanom fördröjdes därför med cirka fyra månader.

Ärendet lex Maria-anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg som nu har granskat fallet.

Avslutas

Inspektionen kommer fram till att vårdgivaren vidtagit åtgärder för att hindra att något liknande händer igen och avslutar därmed ärendet.