09 sep 2016 06:00

09 sep 2016 06:00

Anmälningar mot vården

FALKÖPING: Två fall av missförhållanden

Senaste tiden har två anmälningar gjorts om missförhållanden inom omsorgsverksamheten i Falköping.
I det ena fallet har en anställd fått sluta.

Den första Lex Sarah-anmälningen gäller en incident som inträffade den 1 augusti. Enligt anmälan har en ur personalen inom hemtjänsten utsatt en vårdtagare för både fysiskt övergrepp genom att ha använt ”hårda tag” och psykiskt övergrepp genom kränkningar.

Enligt anmälan har samtal hållits med berörd personal som sedan har fått avsluta sin tjänst med omedelbar verkan.

Den andra Lex Sarah-anmälningen gäller felaktig distribution av läkemedel. Incidenten inträffade den 9 augusti vid ett boende i Falköping. Anmälan kategoriseras som bristande omvårdnad och har resulterat i ett samtal med berörd personal för att säkerställa att det inte upprepas.

Den första Lex Sarah-anmälningen gäller en incident som inträffade den 1 augusti. Enligt anmälan har en ur personalen inom hemtjänsten utsatt en vårdtagare för både fysiskt övergrepp genom att ha använt ”hårda tag” och psykiskt övergrepp genom kränkningar.

Enligt anmälan har samtal hållits med berörd personal som sedan har fått avsluta sin tjänst med omedelbar verkan.

Den andra Lex Sarah-anmälningen gäller felaktig distribution av läkemedel. Incidenten inträffade den 9 augusti vid ett boende i Falköping. Anmälan kategoriseras som bristande omvårdnad och har resulterat i ett samtal med berörd personal för att säkerställa att det inte upprepas.