12 sep 2016 06:00

12 sep 2016 06:00

Tyck till om nya lägenhetsbygget

FALKÖPING

Parkeringsplatsen ska bli till bostäder. I kväll kan du tycka till om kvarteret Plåtslagaren.

Den befintliga parkeringsytan mellan Repslagaregatan och Nygatan i södra Falköping är planändrad för enbostadshus. Det ska bli 16–20 lägenheter i exempelvis fyra mindre byggnader.

Fram till den 23 september går det bra att skriftligen skicka in synpunkter till kommunen. Den som inte framfört sina synpunkter skriftligen under samrådstiden förlorar rätten att överklaga ett beslut.

Informera

Kommunen uppmanar på sin hemsida berörda fastighetsägare att underrätta och förmedla byggnadsinformation till övriga boende, hyresgäster och bostadsrättsinnehavare. På måndagskvällen har man också ett öppet samrådsmöte i stadshuset där man kan göra sin röst hörd.

”Inget speciellt”

Planarkitekten Soroosh Hoghooghi Rad hade på fredagseftermiddagen inte mottagit några tyngre synpunkter på bostadsbygget.

– Nej inget speciellt än, men vi skickade ut planen på samråd 1 september. Så det har inte gått så lång tid ännu.

– Jag har fått ett telefonsamtal från en granne, men det var inget speciellt, fortsätter han.

Han ser fram emot kvällens möte.

– Vi får se vilka synpunkter som kommer in under samrådstiden. Sen sammanställer vi alla synpunkter som kommit in, och om det behövs ändrar vi i planförslaget och skickar ut det igen på granskning, säger han.

– Men oklart när det blir i så fall, det beror på hur många synpunkter vi fått.

Den befintliga parkeringsytan mellan Repslagaregatan och Nygatan i södra Falköping är planändrad för enbostadshus. Det ska bli 16–20 lägenheter i exempelvis fyra mindre byggnader.

Fram till den 23 september går det bra att skriftligen skicka in synpunkter till kommunen. Den som inte framfört sina synpunkter skriftligen under samrådstiden förlorar rätten att överklaga ett beslut.

Informera

Kommunen uppmanar på sin hemsida berörda fastighetsägare att underrätta och förmedla byggnadsinformation till övriga boende, hyresgäster och bostadsrättsinnehavare. På måndagskvällen har man också ett öppet samrådsmöte i stadshuset där man kan göra sin röst hörd.

”Inget speciellt”

Planarkitekten Soroosh Hoghooghi Rad hade på fredagseftermiddagen inte mottagit några tyngre synpunkter på bostadsbygget.

– Nej inget speciellt än, men vi skickade ut planen på samråd 1 september. Så det har inte gått så lång tid ännu.

– Jag har fått ett telefonsamtal från en granne, men det var inget speciellt, fortsätter han.

Han ser fram emot kvällens möte.

– Vi får se vilka synpunkter som kommer in under samrådstiden. Sen sammanställer vi alla synpunkter som kommit in, och om det behövs ändrar vi i planförslaget och skickar ut det igen på granskning, säger han.

– Men oklart när det blir i så fall, det beror på hur många synpunkter vi fått.