13 sep 2016 06:00

13 sep 2016 06:00

Ökande bussåk

FALKÖPING: Buss på

Bussresandet har ökat i Falköping med åtta procent under det första halvåret. Det är resandet inom stadstrafiken som står för den fortsatta ökningen.

Ny statistik från Västrafik visar att bussresandet ökar i Falköping. Man har jämfört resandet under det första halvåret med motsvarande period under förra året, då visar det sig att resandet inom stadstrafiken gått upp med åtta procent. Nya trafiklösningar som passar fler resenärer är en bidragande orsak, utökad trafik under vissa perioder är en annan. Ett enklare system för biljettköp via Västtrafiks app To Go har även det bidragit till att locka fler att resa med buss i kommunen.

– Det är givetvis väldigt roligt att allt fler väljer att resa hållbart. Det visar att prioriteringarna är rätt och att linjedragningarna är bra, säger André Sellén, trafikchef för Nobina, i ett pressmeddelande.

Ny statistik från Västrafik visar att bussresandet ökar i Falköping. Man har jämfört resandet under det första halvåret med motsvarande period under förra året, då visar det sig att resandet inom stadstrafiken gått upp med åtta procent. Nya trafiklösningar som passar fler resenärer är en bidragande orsak, utökad trafik under vissa perioder är en annan. Ett enklare system för biljettköp via Västtrafiks app To Go har även det bidragit till att locka fler att resa med buss i kommunen.

– Det är givetvis väldigt roligt att allt fler väljer att resa hållbart. Det visar att prioriteringarna är rätt och att linjedragningarna är bra, säger André Sellén, trafikchef för Nobina, i ett pressmeddelande.