16 sep 2016 06:00

16 sep 2016 06:00

Lär sig språk och jobb – samtidigt

FALKÖPING: "Syftet är att de ska bli anställningsbara inom industrin"

Åtta elever från fem olika nationaliteter. Det är industrins räddning när ungdomarna ratar utbildningarna.
– De här eleverna ser att de kan få arbeten, det handlar om deras framtid, säger Lina Magnusson, rektor på vuxenutbildningen Lärcenter.

Den språkförstärkta industriutbildningen drog igång på Ållebergsgymnaiset i måndags. Under två år kommer eleverna från Somalia, Irak, Syrien, Ghana och Tanzania att lära sig kvalificerade industriarbeten. De är mellan 20 och 40 år.

– Syftet är att de ska bli anställningsbara inom industrin. De läser motsvarande industriprogrammet fast på yrkes-vux, säger Magnusson.

Några av eleverna har erfarenheter och industriella utbildningar från de forna hemländerna. Nu är de en del av den svenska industrins framtid. Över hela landet har gymnasieskolorna problem med att fylla industriprogrammen.

Enligt Dagens arbetes granskning från i somras har hälften av Sveriges industriutbildningar fem eller färre elever.

– Det finns ett stort behov. Det låter inte så intressant med industri när man är 16 år.

Under 17 veckor kommer eleverna att vara ute på praktik på samarbetsföretagen Leax, Amtek och Gyllensvaans möbler. Också Kinnarps tar emot dem.

– Utbildningen är inriktad mot både trä och metall, det blir praktik inom båda delarna.

Antagningskravet för eleverna var att de hade läst SFI:s d-kurs. Nu kommer de läsa svenska på grundskolenivå med en lärare från Lärcenter, det industriella tar en lärare från Ållebergsgymnasiet hand om.

– Det är det som är poängen med den här utbildningen – att man utvecklar språket samtidigt som man läser yrkeskurserna och kommer ut på företag, säger Magnusson.

Liknande språk- och jobbutbildningar sker också inom vården och för busschaufförer i samråd med Arbetsförmedlingen och näringslivet. Det kan också bli aktuellt med utbildningar till fler branscher där det råder brist på personal.

Den språkförstärkta industriutbildningen drog igång på Ållebergsgymnaiset i måndags. Under två år kommer eleverna från Somalia, Irak, Syrien, Ghana och Tanzania att lära sig kvalificerade industriarbeten. De är mellan 20 och 40 år.

– Syftet är att de ska bli anställningsbara inom industrin. De läser motsvarande industriprogrammet fast på yrkes-vux, säger Magnusson.

Några av eleverna har erfarenheter och industriella utbildningar från de forna hemländerna. Nu är de en del av den svenska industrins framtid. Över hela landet har gymnasieskolorna problem med att fylla industriprogrammen.

Enligt Dagens arbetes granskning från i somras har hälften av Sveriges industriutbildningar fem eller färre elever.

– Det finns ett stort behov. Det låter inte så intressant med industri när man är 16 år.

Under 17 veckor kommer eleverna att vara ute på praktik på samarbetsföretagen Leax, Amtek och Gyllensvaans möbler. Också Kinnarps tar emot dem.

– Utbildningen är inriktad mot både trä och metall, det blir praktik inom båda delarna.

Antagningskravet för eleverna var att de hade läst SFI:s d-kurs. Nu kommer de läsa svenska på grundskolenivå med en lärare från Lärcenter, det industriella tar en lärare från Ållebergsgymnasiet hand om.

– Det är det som är poängen med den här utbildningen – att man utvecklar språket samtidigt som man läser yrkeskurserna och kommer ut på företag, säger Magnusson.

Liknande språk- och jobbutbildningar sker också inom vården och för busschaufförer i samråd med Arbetsförmedlingen och näringslivet. Det kan också bli aktuellt med utbildningar till fler branscher där det råder brist på personal.