20 sep 2016 06:00

20 sep 2016 06:00

Tumördiagnos försenades ett år

FALKÖPING: Vårdcentral anmäls för felaktig remittering

En vårdcentral i Falköping nöjde sig med ultraljudsundersökning och gav lugnande besked till patienten som sökte för en knöl på benet.
Senare visade magnetröntgen att det rörde sig om en elakartad tumör.

Det var i juni 2015 som en patient besökte en vårdcentral i Falköpings kommun för att få vad personen misstänkte var en tumör på insidan låret undersökt.

En remiss skrevs för ultraljudsundersökning och utifrån svaret från undersökningen gjordes tolkningen att det rörde det sig om en blodutgjutelse.

Vid återbesök december 2015 noterades oförändrat storlek och patienten fick lugnande besked.

Sökte igen

Ett år senare, i juni 2016, återkom patienten till läkaren eftersom knölen växt. Återigen remitterades patienten till en ultraljudsundersökning men den här gången misstänkte man att det rörde sig om en tumör utifrån svaren.

Efter ny läkarkontakt remitterades patienten till kirurgkliniken vid Skaraborgs Sjukhus och efter magnetröntgenundersökning kvarstår stark misstanke om malign tumör i det. Patienten är nu vidareremitterad till Tumörortopeden Sahlgrenska

Händelsen är lex Mariah-anmäld. ”Utredning av mjukdelstumör har fördröjts cirka ett år på grund av felaktig remittering samt fel val av bilddiagnostisk metod” skriver man i anmälan.

Det var i juni 2015 som en patient besökte en vårdcentral i Falköpings kommun för att få vad personen misstänkte var en tumör på insidan låret undersökt.

En remiss skrevs för ultraljudsundersökning och utifrån svaret från undersökningen gjordes tolkningen att det rörde det sig om en blodutgjutelse.

Vid återbesök december 2015 noterades oförändrat storlek och patienten fick lugnande besked.

Sökte igen

Ett år senare, i juni 2016, återkom patienten till läkaren eftersom knölen växt. Återigen remitterades patienten till en ultraljudsundersökning men den här gången misstänkte man att det rörde sig om en tumör utifrån svaren.

Efter ny läkarkontakt remitterades patienten till kirurgkliniken vid Skaraborgs Sjukhus och efter magnetröntgenundersökning kvarstår stark misstanke om malign tumör i det. Patienten är nu vidareremitterad till Tumörortopeden Sahlgrenska

Händelsen är lex Mariah-anmäld. ”Utredning av mjukdelstumör har fördröjts cirka ett år på grund av felaktig remittering samt fel val av bilddiagnostisk metod” skriver man i anmälan.