21 sep 2016 06:00

21 sep 2016 06:00

Medborgare får tycka till

FALKÖPING: Kommunen skickar ut enkät till Falköpingsborna

Nu ska över tusen invånare i Falköping tycka till om kommunen.
I en enkät får de svara på frågor om bland annat boende, infrastruktur, barnomsorg och skola.

1 200 slumpvis utvalda medborgare i åldern 18–84 år i Falköping kommer den här veckan få en enkät. Där kommer man få möjlighet att ge sina synpunkter på arbets- och fritidsmöjligheter, boende, trygghet och infrastruktur samt möjligheten till delaktighet och påverkan.

Service

De får också sätta betyg på hur de upplever den kommunala servicen inom till exempel barnomsorg, skola och äldreomsorg.

– Det är väldigt betydelsefullt att alla, som fått enkäten, tar sig tid att svara på frågorna, säger Conny Johansson, kommunstyrelsens ordförande (S) i ett pressmeddelande.

– Det är viktigt inte minst ur ett demokratiskt perspektiv. Vi i kommunledningen analyserar resultatet och fattar beslut som medborgarna tycker är viktiga för dem.

Effekter 2015

Det är andra året i rad som kommunen skickar ut enkäten som görs i samarbete med SCB. Svaren där fick konsekvenser enligt Johansson.

– Resultatet från medborgarundersökningen 2015 resulterade till exempel i att vi nu har inrättat en demokratiberedning för att öka möjligheterna till delaktighet och inflytande. Friluftsområdet på Mösseberg har fått en rejäl ansiktslyftning och för pendlarna tittar vi nu på olika lösningar för bättre cykelparkering vid Resecentrum, berättar han.

Enkäten kommer gå att besvara på webben eller i ett pappersformulär.

1 200 slumpvis utvalda medborgare i åldern 18–84 år i Falköping kommer den här veckan få en enkät. Där kommer man få möjlighet att ge sina synpunkter på arbets- och fritidsmöjligheter, boende, trygghet och infrastruktur samt möjligheten till delaktighet och påverkan.

Service

De får också sätta betyg på hur de upplever den kommunala servicen inom till exempel barnomsorg, skola och äldreomsorg.

– Det är väldigt betydelsefullt att alla, som fått enkäten, tar sig tid att svara på frågorna, säger Conny Johansson, kommunstyrelsens ordförande (S) i ett pressmeddelande.

– Det är viktigt inte minst ur ett demokratiskt perspektiv. Vi i kommunledningen analyserar resultatet och fattar beslut som medborgarna tycker är viktiga för dem.

Effekter 2015

Det är andra året i rad som kommunen skickar ut enkäten som görs i samarbete med SCB. Svaren där fick konsekvenser enligt Johansson.

– Resultatet från medborgarundersökningen 2015 resulterade till exempel i att vi nu har inrättat en demokratiberedning för att öka möjligheterna till delaktighet och inflytande. Friluftsområdet på Mösseberg har fått en rejäl ansiktslyftning och för pendlarna tittar vi nu på olika lösningar för bättre cykelparkering vid Resecentrum, berättar han.

Enkäten kommer gå att besvara på webben eller i ett pappersformulär.