22 sep 2016 06:00

22 sep 2016 13:16

Nytt filmprojekt för museer

FALKÖPING: Ideella krafters verk ska dokumenteras

Museerna på Falbygden ska dokumenteras med hjälp av film och bildspel. Det är målet i ett nytt projekt som Falköpings kommun har sjösatt.

”Falköpings kommun har ett stort antal museer som beskriver en del av det rika kulturarv och kulturhistoria som präglar vår bygd” skriver kommunen i beskrivningen av det nya projektet på sin hemsida.

Tanken är att man nu ska dokumentera museerna som drivs av ideella krafter.

– Vi vill ta tillvara den enorma kunskap som finns hos dem som med stort engagemang driver dessa museer, säger Allan Bjärkhed, ordförande i kultur- och fritidsnämnden i ett pressmeddelande.

Två klara

Detta ska kultur- och fritidsförvaltningen göra genom en film eller ett bildspel på cirka 15-20 minuter.

Två av filmerna som ska ingå i samlingen är redan klara – nämligen filmen om Lennart Magnussons motorcykelmuseum som blev klar under våren och nu är även dokumentationen om Segelflygmuseet på Ålleberg färdig.

Den senare visar bland annat hur segelflygveteranerna fortfarande flyger med några av de gamla planen som finns i museets samlingar.

De båda bildspelen/filmerna kommer på sikt  att läggas ut på Falköpings kommuns hemsida. Bildspelen kommer också att kunna  användas i utbildningssyfte m.m.

Projektledare för dokumentationen är Perra Ljungberg och Erling Öhrnell.

”Falköpings kommun har ett stort antal museer som beskriver en del av det rika kulturarv och kulturhistoria som präglar vår bygd” skriver kommunen i beskrivningen av det nya projektet på sin hemsida.

Tanken är att man nu ska dokumentera museerna som drivs av ideella krafter.

– Vi vill ta tillvara den enorma kunskap som finns hos dem som med stort engagemang driver dessa museer, säger Allan Bjärkhed, ordförande i kultur- och fritidsnämnden i ett pressmeddelande.

Två klara

Detta ska kultur- och fritidsförvaltningen göra genom en film eller ett bildspel på cirka 15-20 minuter.

Två av filmerna som ska ingå i samlingen är redan klara – nämligen filmen om Lennart Magnussons motorcykelmuseum som blev klar under våren och nu är även dokumentationen om Segelflygmuseet på Ålleberg färdig.

Den senare visar bland annat hur segelflygveteranerna fortfarande flyger med några av de gamla planen som finns i museets samlingar.

De båda bildspelen/filmerna kommer på sikt  att läggas ut på Falköpings kommuns hemsida. Bildspelen kommer också att kunna  användas i utbildningssyfte m.m.

Projektledare för dokumentationen är Perra Ljungberg och Erling Öhrnell.