23 sep 2016 06:00

23 sep 2016 06:00

Tog droger – på vårdhem för missbrukare

FALKÖPING: Nu anmäls behandlingshemmet av socialtjänsten

Ett behandlingshem i Falköping för missbrukare har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg.
En 20-åring som vårdas hittades medvetslös efter att ha tagit droger på hemmet.

Händelsen inträffade en kväll i slutet av augusti. 20-åringen, som tvångsvårdas på behandlingshemmet i Falköpings kommun, återfanns då okontaktbar i sitt rum på institutionen efter att ha intagit narkotikaklassat läkemedel.

”Orimligt”

Socialtjänsten i den kommun där 20-åringen är hemmahörande har nu anmält ett klagomål angående händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

”Socialtjänsten vill med detta lämna klagomål avseende brister på institutionen. Myndigheten anser det orimligt att en person som vårdas för sitt missbruk av droger på en statlig vårdinstitution, får tillgång till droger” skriver man i anmälan.

Sluten avdelning

Enligt uppgifter i klagomålet har 20-åringen efter incidenten flyttats från den öppna avdelning där han tidigare varit intagen till en sluten avdelning. Detta ska enligt behandlingshemmet innebära att man betydligt större kontroll på eventuella försök att föra in droger men man påtalar också att de ”aldrig kan garantera fullständig drogfrihet”.

Klagomålet inkom i början av september till Ivo som nu ska göra en bedömning av ärendet.

Händelsen inträffade en kväll i slutet av augusti. 20-åringen, som tvångsvårdas på behandlingshemmet i Falköpings kommun, återfanns då okontaktbar i sitt rum på institutionen efter att ha intagit narkotikaklassat läkemedel.

”Orimligt”

Socialtjänsten i den kommun där 20-åringen är hemmahörande har nu anmält ett klagomål angående händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

”Socialtjänsten vill med detta lämna klagomål avseende brister på institutionen. Myndigheten anser det orimligt att en person som vårdas för sitt missbruk av droger på en statlig vårdinstitution, får tillgång till droger” skriver man i anmälan.

Sluten avdelning

Enligt uppgifter i klagomålet har 20-åringen efter incidenten flyttats från den öppna avdelning där han tidigare varit intagen till en sluten avdelning. Detta ska enligt behandlingshemmet innebära att man betydligt större kontroll på eventuella försök att föra in droger men man påtalar också att de ”aldrig kan garantera fullständig drogfrihet”.

Klagomålet inkom i början av september till Ivo som nu ska göra en bedömning av ärendet.