24 sep 2016 06:00

24 sep 2016 06:00

Kommunen klättrar rejält i företagsranking

FALKÖPING: Placeras nu på övre halvan

Falköping klättrar 43 placeringar på Svenskt Näringslivs rankinglista av kommunernas företagsklimat.
– Jätteroligt att vårt långsiktiga arbete börjar ge resultat, säger näringslivschef Magnus Sundén .

Svenskt Näringsliv presenterade nyligen årets rankinglista som betygsätter företagsklimat i Sveriges alla 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag.

Falköping förbättrar sin placering för fjärde året i rad till plats 125.

– Falköpings bästa placering sedan mätningen startade, konstaterar Conny Johansson (S), ordförande i kommunstyrelsen i ett pressmeddelande.

– Nu ska vi fortsätta arbetet för att bli bland de hundra bästa kommunerna.

Olika områden

Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. Falköping har framför allt förbättrat sin placering i kategorin ”Tillgång till kompetens”.

– Just den frågan har ökat med hela 137 platser. Den ökningen är till stor del Lärcenters förtjänst. De söker upp företag och erbjuder utbildningar för att öka kompetensen hos medarbetarna samt erbjuder utbildningar i bristyrken, säger Conny Johansson.

– Tillgången på kompetent arbetskraft har ökat och nya företagsetableringar, med varumärken som H&M och Biltema med flera, skapar framtidstro för det övriga näringslivet i Falköping, säger näringslivschef Magnus Sundén i samma pressmeddelande.

Enkätsvar

2016 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under perioden januari till och med april 2016 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.

Svenskt Näringsliv presenterade nyligen årets rankinglista som betygsätter företagsklimat i Sveriges alla 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag.

Falköping förbättrar sin placering för fjärde året i rad till plats 125.

– Falköpings bästa placering sedan mätningen startade, konstaterar Conny Johansson (S), ordförande i kommunstyrelsen i ett pressmeddelande.

– Nu ska vi fortsätta arbetet för att bli bland de hundra bästa kommunerna.

Olika områden

Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. Falköping har framför allt förbättrat sin placering i kategorin ”Tillgång till kompetens”.

– Just den frågan har ökat med hela 137 platser. Den ökningen är till stor del Lärcenters förtjänst. De söker upp företag och erbjuder utbildningar för att öka kompetensen hos medarbetarna samt erbjuder utbildningar i bristyrken, säger Conny Johansson.

– Tillgången på kompetent arbetskraft har ökat och nya företagsetableringar, med varumärken som H&M och Biltema med flera, skapar framtidstro för det övriga näringslivet i Falköping, säger näringslivschef Magnus Sundén i samma pressmeddelande.

Enkätsvar

2016 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under perioden januari till och med april 2016 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.