26 sep 2016 06:00

26 sep 2016 06:00

Brister vid HVB-hem – kräver åtgärder

FALKÖPING: Kritik från Inspektionen för vård och omsorg

Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) har i samband med inspektioner av HVB-hem i Falköping funnit brister.
Nu kräver man att kommunen vidtar åtgärder.

Inspektionen gjordes i april och bristerna rör inskrivningsbeslut och säkerhet.

Enligt Ivo har socialnämnden inte fattat inskrivningsbeslut enligt reglementet och man har inte gjort den prövning som enligt bestämmelserna ska ske inför inskrivning av barn eller ungdom i ett HVB. Detta kräver man nu en förändring kring.

Säkerhetsbristen gäller det sätt de inskrivna barnen på ett hem får ta sig över en tungt och snabbt trafikerad väg i direkt anslutning till hemmet när de ska ta sig till och från skolan.

Socialnämnden ska senast den 4 november 2016 lämna in en redovisning av vidtagna och planerade åtgärder.

Inspektionen gjordes i april och bristerna rör inskrivningsbeslut och säkerhet.

Enligt Ivo har socialnämnden inte fattat inskrivningsbeslut enligt reglementet och man har inte gjort den prövning som enligt bestämmelserna ska ske inför inskrivning av barn eller ungdom i ett HVB. Detta kräver man nu en förändring kring.

Säkerhetsbristen gäller det sätt de inskrivna barnen på ett hem får ta sig över en tungt och snabbt trafikerad väg i direkt anslutning till hemmet när de ska ta sig till och från skolan.

Socialnämnden ska senast den 4 november 2016 lämna in en redovisning av vidtagna och planerade åtgärder.