27 sep 2016 06:00

27 sep 2016 06:00

Brister på Gudhemsskolan inte åtgärdade

FALKÖPING: Fuktskada kvar vid uppföljningen

Brister som tidigare upptäcktes på Gudhemsskolan i Falköping har inte åtgärdats.
Det visade en nyligen gjord uppföljningstillsyn som Miljösamverkan östra Skaraborg har gjort.

Vid en tidigare inspektion upptäcktes att mattorna på toaletter i omklädningsrummen i gymnastiksalen har släppt och man fann fuktskador vid en balkongdörr på övervåningen i den röda villan.

Kräver åtgärder

Nyligen gjorde Miljösamverkan östra Skaraborg, Mös, ytterligare en inspektion där det visade sig att ingen av de två ovan nämnda bristerna var åtgärdade.

Mös har därför nu krävt att Falköpings kommun ska lämna in en åtgärdsplan där man beskriver hur bristerna kommer att åtgärdas.

Om inte en sådan lämnas in riskerar man föreläggande.

 

Vid en tidigare inspektion upptäcktes att mattorna på toaletter i omklädningsrummen i gymnastiksalen har släppt och man fann fuktskador vid en balkongdörr på övervåningen i den röda villan.

Kräver åtgärder

Nyligen gjorde Miljösamverkan östra Skaraborg, Mös, ytterligare en inspektion där det visade sig att ingen av de två ovan nämnda bristerna var åtgärdade.

Mös har därför nu krävt att Falköpings kommun ska lämna in en åtgärdsplan där man beskriver hur bristerna kommer att åtgärdas.

Om inte en sådan lämnas in riskerar man föreläggande.