29 sep 2016 06:00

29 sep 2016 06:00

Lärcenter söker nya utbildningar

FALKÖPING: Stor efterfrågan på tågtekniker

Lärcenter i Falköping har lämnat in tre ansökningar om att få bedriva yrkeshögskoleutbildningar i egen regi för tågtekniker, logistik- och verksamhetsutvecklare samt kvalificerad skötare inom psykiatri med start nästa höst.

Utbildningen för tågtekniker är ettårig medan de två andra är tvååriga och motsvarar 400 yrkeshögskolepoäng. Samtliga utbildningar kräver gymnasiala förkunskaper, eller i vissa fall arbetslivserfarenhet, för antagning.

Brist

Lärcenter bedriver sedan tidigare utbildning för signaltekniker och efterfrågan är stor inom branschen,

– Det råder jättestor brist på både signaltekniker och tågtekniker i hela Västsverige, och vi får många samtal från arbetsgivare som vill anställa med en gång, säger Rose-Marie Dagman, utbildningsledare vid Lärcenter i Falköping.

– De som går vår utbildning för signaltekniker har redan jobb när de går ut, säger hon.

Utbildningar inom tågbranschen har en naturlig koppling till Falköpings roll som ”torrhamn” och knutpunkt för järnvägen, liksom ansökningen för logistik- och verksamhetsutvecklare – en utbildning som Lärcenter tidigare bedrivit.

– Vi tycker själva att vi har väldigt goda förutsättningar att bedriva de här utbildningarna på plats här i Falköping, både vad gäller lokaler och möjligheterna till praktik, säger Rose-Marie Dagman och nämner Logistikcentrum som ett exempel.

Lärcenter gör även ett nytt försök och söker yrkeshögskoleutbildning för kvalificerad skötare inom psykiatri, en utbildning som kräver antingen minst 50 procent arbetslivserfarenhet eller 1 350 poäng inom karaktärsämnena för vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet.

I januari meddelar Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, vilka utbildningar Lärcenter får nästa år.

Utbildningen för tågtekniker är ettårig medan de två andra är tvååriga och motsvarar 400 yrkeshögskolepoäng. Samtliga utbildningar kräver gymnasiala förkunskaper, eller i vissa fall arbetslivserfarenhet, för antagning.

Brist

Lärcenter bedriver sedan tidigare utbildning för signaltekniker och efterfrågan är stor inom branschen,

– Det råder jättestor brist på både signaltekniker och tågtekniker i hela Västsverige, och vi får många samtal från arbetsgivare som vill anställa med en gång, säger Rose-Marie Dagman, utbildningsledare vid Lärcenter i Falköping.

– De som går vår utbildning för signaltekniker har redan jobb när de går ut, säger hon.

Utbildningar inom tågbranschen har en naturlig koppling till Falköpings roll som ”torrhamn” och knutpunkt för järnvägen, liksom ansökningen för logistik- och verksamhetsutvecklare – en utbildning som Lärcenter tidigare bedrivit.

– Vi tycker själva att vi har väldigt goda förutsättningar att bedriva de här utbildningarna på plats här i Falköping, både vad gäller lokaler och möjligheterna till praktik, säger Rose-Marie Dagman och nämner Logistikcentrum som ett exempel.

Lärcenter gör även ett nytt försök och söker yrkeshögskoleutbildning för kvalificerad skötare inom psykiatri, en utbildning som kräver antingen minst 50 procent arbetslivserfarenhet eller 1 350 poäng inom karaktärsämnena för vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet.

I januari meddelar Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, vilka utbildningar Lärcenter får nästa år.

Yrkeshögskoleutbildningar

Lärcenter har i egen regi ansökt om att få bedriva YH-utbildning för tågtekniker, logistik- och verksamhetsutvecklare och kvalificerad skötare inom psykiatri. Utöver detta har man ansökt om distansutbildning med Mjölby för lokförare och med Karlshamn för offentlig e-handlare, förändringsledare inom energibeteende och design, e-vårdsutvecklare och strategisk offentlig upphandlare.