03 okt 2016 06:00

03 okt 2016 08:10

Skola kan tvingas stänga

FALKÖPING: Vindängen måste åtgärda luftproblem

Vindängens grundskola i Falköping måste åtgärda sina problem med ventilation och värme före den 15 januari nästa år, annars tvingas skolan stänga sina lokaler för undervisning, efter ett föreläggande från Arbetsmiljöverket.

Vindängen har under en lång period haft problem med sin luftkonditionering och temperatur i de lokaler där det bedrivs undervisning.

De senaste åren har skolan, som har elever från förskoleklass till årskurs fem, dessutom fördubblat sitt elevantal i förhållande till hur många elever skolan ursprungligen byggdes för.

Arbetsmiljöverket gjorde sin första inspektion i ärendet på skolan i mars 2015 men ett år senare konstaterades att problemen kvarstod utan att några direkta åtgärder hade satts in från arbetstagarens sida. Bland annat har skolan uppgett att det under vintertid kunde vara mellan 14–17 grader i vissa utrymmen.

Enligt Arbetsmiljöverket ska temperaturen i lektionssalar, undantaget gymnastiksalen, inte understiga 20 grader.

Vid en inspektion i maj i år framkom att i klassrum där ventilationen är dimensionerad för 20 personer vistas i dag 26–27 personer samtidigt.

Detta har bidragit till ökade problem med luften och arbetsmiljön på skolan.

Nu förbjuder Arbetsmiljöverket skolan att bedriva undervisning i lokalerna efter den 15 januari 2017 om inte problemen åtgärdats. Förbudet är dessutom kopplat till ett vite om 100 000 kronor, som arbetstagaren Falköpings kommun måste betala om undervisning då fortfarande pågår.

För att lösa problemen har Vindängen uppgett att skolan på kort sikt ska öka personalresurserna för att kunna bedriva undervisning i mindre grupper tills den planerade utbyggnaden av skolan kan komma i gång, troligen tidigast nästa sommar.

Vindängen har under en lång period haft problem med sin luftkonditionering och temperatur i de lokaler där det bedrivs undervisning.

De senaste åren har skolan, som har elever från förskoleklass till årskurs fem, dessutom fördubblat sitt elevantal i förhållande till hur många elever skolan ursprungligen byggdes för.

Arbetsmiljöverket gjorde sin första inspektion i ärendet på skolan i mars 2015 men ett år senare konstaterades att problemen kvarstod utan att några direkta åtgärder hade satts in från arbetstagarens sida. Bland annat har skolan uppgett att det under vintertid kunde vara mellan 14–17 grader i vissa utrymmen.

Enligt Arbetsmiljöverket ska temperaturen i lektionssalar, undantaget gymnastiksalen, inte understiga 20 grader.

Vid en inspektion i maj i år framkom att i klassrum där ventilationen är dimensionerad för 20 personer vistas i dag 26–27 personer samtidigt.

Detta har bidragit till ökade problem med luften och arbetsmiljön på skolan.

Nu förbjuder Arbetsmiljöverket skolan att bedriva undervisning i lokalerna efter den 15 januari 2017 om inte problemen åtgärdats. Förbudet är dessutom kopplat till ett vite om 100 000 kronor, som arbetstagaren Falköpings kommun måste betala om undervisning då fortfarande pågår.

För att lösa problemen har Vindängen uppgett att skolan på kort sikt ska öka personalresurserna för att kunna bedriva undervisning i mindre grupper tills den planerade utbyggnaden av skolan kan komma i gång, troligen tidigast nästa sommar.