07 okt 2016 06:00

07 okt 2016 06:00

Bussföretag tömde latrin i dagvattenbrunn

FALKÖPING

Ett bussföretag i Falköpings kommun har under en längre tid tömt sin busslatrin i en dagvattenbrunn.

Det är inte tillåtet enligt Miljösamverkan östra Skaraborg som i ett beslut förbjuder bussföretaget att släppa ut orenat busslatrin till dagvattensystemet.

Bristerna uppmärksammades i ett klagomål till Mös som vid en inspektion i september hittade tydliga rester av utsläppen. Vid en dagvattenbrunn fanns tydliga missfärgningar och toalettpapper.

Har bekräftat

Enligt klagomålet har utsläppen skett under flera års tid. Ägaren till företaget har i samtal med Mös medgett att utsläpp skett.

Mös skriver i sitt beslut att utsläpp av orenad busslatrin inte är tillåtet. I det här fallet går vattnet ut i en å. Orenat vatten som släpps ut i vatten leder till risk för övergödning i sjöar och vattendrag. Det leder till syrebrist, algblomning och igenväxning.

Bussbolaget har nu tid till 14 oktober på sig att redovisa hur latrinhanteringen ska gå till framöver. Mös föreslår en kontakt med kommunens va-avdelning för att hitta en lösning.

Om inte tömningen till dagvattensystemet upphör kan nämnden besluta om ett vitesföreläggande.

Det är inte tillåtet enligt Miljösamverkan östra Skaraborg som i ett beslut förbjuder bussföretaget att släppa ut orenat busslatrin till dagvattensystemet.

Bristerna uppmärksammades i ett klagomål till Mös som vid en inspektion i september hittade tydliga rester av utsläppen. Vid en dagvattenbrunn fanns tydliga missfärgningar och toalettpapper.

Har bekräftat

Enligt klagomålet har utsläppen skett under flera års tid. Ägaren till företaget har i samtal med Mös medgett att utsläpp skett.

Mös skriver i sitt beslut att utsläpp av orenad busslatrin inte är tillåtet. I det här fallet går vattnet ut i en å. Orenat vatten som släpps ut i vatten leder till risk för övergödning i sjöar och vattendrag. Det leder till syrebrist, algblomning och igenväxning.

Bussbolaget har nu tid till 14 oktober på sig att redovisa hur latrinhanteringen ska gå till framöver. Mös föreslår en kontakt med kommunens va-avdelning för att hitta en lösning.

Om inte tömningen till dagvattensystemet upphör kan nämnden besluta om ett vitesföreläggande.