08 okt 2016 06:00

08 okt 2016 06:00

Tvingas till nya rutiner

FALKÖPING: Äldreomsorgen hotas med vite

Arbetsmiljöverket förlägger äldreomsorgen i Falköping med ett vitesbelopp om inte åtgärder vidtas för att personalen ska lära sig om rätt arbetsställningar med mera. Arbetsgivaren måste införa åtgärder som ska förbygga att personalen riskerar sin hälsa eller råkar ut för olycksfall.

Arbetsmiljöverket har genomfört en inspektion inom äldrevården i Falköpings kommun, inspektionen utfördes i november 2015. Då framkom brister som kommunen fick krav på sig att åtgärda gällande risken för belastningsskador. Efter inspektionen ändrades rutiner så att skulle personalen gå på utbildning för att lära sig om belastningsergonomi och personförflyttning.

Utbildningen skulle ske med fem års intervall, vilket socialförvaltningens ledningsgrupp tyckte var tillräckligt. Den bedömningen delades dock inte av Arbetsmiljöverket, man menar att ett femårsintervall är alldeles för lång tid för att en enskild medarbetare ska ha sina kunskaper i färskt minne.

Enligt statistik från försäkringskassa och Arbetsmiljöverket ökar kvinnors ohälsa och orsakerna är främst då belastningsskador på grund av dålig ergonomi, samt organisatoriska och sociala orsaker. I undersköterskornas arbete är bland annat kunskap om ergonomi viktigt för att inse riskerna och kunna undvika att skada sig i omvårdnadsarbetet.

Nu förelägger Arbetsmiljöverket Falköpings kommun med ett vitesbelopp om inte rätt åtgärder vidtas för personalens utbildning. Man vill att rutiner tas fram för att personal ska utbildas inom exempelvis lämpliga arbetsställningar, använda teknisk utrustning och risker med att ha fel arbetsställningar.

Arbetsmiljöverket har genomfört en inspektion inom äldrevården i Falköpings kommun, inspektionen utfördes i november 2015. Då framkom brister som kommunen fick krav på sig att åtgärda gällande risken för belastningsskador. Efter inspektionen ändrades rutiner så att skulle personalen gå på utbildning för att lära sig om belastningsergonomi och personförflyttning.

Utbildningen skulle ske med fem års intervall, vilket socialförvaltningens ledningsgrupp tyckte var tillräckligt. Den bedömningen delades dock inte av Arbetsmiljöverket, man menar att ett femårsintervall är alldeles för lång tid för att en enskild medarbetare ska ha sina kunskaper i färskt minne.

Enligt statistik från försäkringskassa och Arbetsmiljöverket ökar kvinnors ohälsa och orsakerna är främst då belastningsskador på grund av dålig ergonomi, samt organisatoriska och sociala orsaker. I undersköterskornas arbete är bland annat kunskap om ergonomi viktigt för att inse riskerna och kunna undvika att skada sig i omvårdnadsarbetet.

Nu förelägger Arbetsmiljöverket Falköpings kommun med ett vitesbelopp om inte rätt åtgärder vidtas för personalens utbildning. Man vill att rutiner tas fram för att personal ska utbildas inom exempelvis lämpliga arbetsställningar, använda teknisk utrustning och risker med att ha fel arbetsställningar.