12 okt 2016 06:00

12 okt 2016 06:00

Fönsterbytet som gick helt fel

FALKÖPING: Familj anmäler företag till Arn

Trasig fasad, vattenläcka och damm i hela bostaden. När Falköpingsfamiljen skulle byta fönster i sin bostad gick det mesta fel. Nu anmäls ett Ulricehamnsföretag till Allmänna reklamationsnämnden, Arn.

Familjen från Falköpings kommun, som är i färd med att renovera ett äldre hus, beställde byte av 14 fönster av en auktoriserad glas- och målerifirma våren 2014.

Företaget från Ulricehamn skulle byta fönster, fönsterbrädor och sätta upp lister invändigt samt frakta bort de gamla fönstren, enligt köpeavtalet.

Skador

Husägaren anade dock oråd i ett tidigt skede, då företaget började knacka sönder puts från innerväggarna utan att täcka för, och ställa upp maskiner och sågar på nylagda golv utan skydd, vilket ledde till skador på både golv och väggar.

I sin anmälan till Allmänna reklamationsnämnden skriver husägaren att dammet från arbetet fyllde hela huset och att familjen tillfälligtvis tvingades bo i ett sovrum och köket.

Under arbetets gång skadades dessutom en stor del av husets fasad på utsidan, vilket kommer att kräva dyrbara reparationer och kan leda till fuktskador om dessa inte åtgärdas.

Vill häva köp

Familjen har under tiden som arbetet utfördes försökt att komma i kontakt med företagets ägare för att påvisa alla brister och få felen åtgärdade, men denne har inte varit anträffbar mer än sporadiskt via mejl.

Med juridisk hjälp, och anmälan till Arn, hoppas man nu kunna kräva tillbaka de 140 000 kronor man betalat för fönsterbytena som man anser vållat mer skada än nytta, alternativt åtgärda samtliga fel och göra om fönsterbytena.

Familjen från Falköpings kommun, som är i färd med att renovera ett äldre hus, beställde byte av 14 fönster av en auktoriserad glas- och målerifirma våren 2014.

Företaget från Ulricehamn skulle byta fönster, fönsterbrädor och sätta upp lister invändigt samt frakta bort de gamla fönstren, enligt köpeavtalet.

Skador

Husägaren anade dock oråd i ett tidigt skede, då företaget började knacka sönder puts från innerväggarna utan att täcka för, och ställa upp maskiner och sågar på nylagda golv utan skydd, vilket ledde till skador på både golv och väggar.

I sin anmälan till Allmänna reklamationsnämnden skriver husägaren att dammet från arbetet fyllde hela huset och att familjen tillfälligtvis tvingades bo i ett sovrum och köket.

Under arbetets gång skadades dessutom en stor del av husets fasad på utsidan, vilket kommer att kräva dyrbara reparationer och kan leda till fuktskador om dessa inte åtgärdas.

Vill häva köp

Familjen har under tiden som arbetet utfördes försökt att komma i kontakt med företagets ägare för att påvisa alla brister och få felen åtgärdade, men denne har inte varit anträffbar mer än sporadiskt via mejl.

Med juridisk hjälp, och anmälan till Arn, hoppas man nu kunna kräva tillbaka de 140 000 kronor man betalat för fönsterbytena som man anser vållat mer skada än nytta, alternativt åtgärda samtliga fel och göra om fönsterbytena.