17 okt 2016 17:28

17 okt 2016 17:28

Nybyggda skolan invigd

STENSTORP: Nya Gustaf Dahlénskolan tar form

Den nybyggda Gustav Dahlénskolan börjar nu ta form och en delinvigning är avklarad, invigningsbandet klipptes av och sedan bjöds det på rundvandring och tårta i de nya skollokalerna. I början av november ska eleverna kunna ta den nya delen av skolan i bruk.

Den första etappen av den nya Gustaf Dahlénskolan invigdes under måndagen. Skolans nya del kommer att tas i bruk i början av november, då blir det skolelevernas tur att fira in sin nya skolbyggnad. Inflyttningen ska komma i gång under vecka 45 och under höstlovet kommer den gamla delen av skolan att tömmas, sedan ska renovering och ombyggnad av den delen dra i gång.

– Den nya A-delen har blivit jättebra, vi har fört en designdialog om bygget tillsammans med arkitekterna och byggentreprenören Skanska, säger rektor Tommy Cronholm. Det har varit åtta personer med från olika personalgrupper och yrken inom skolan som framfört synpunkter om hur vi vill ha det nya skolbygget.

I det nya skolhuset kommer främst förskoleklasser samt år 1-3 att husera. Men den nya bildsalen kommer att vara gemensam för samtliga elever i år 3-9.

Under hösten nästa år kommer den nya Gustaf Dahlénskolan att öppna för samtliga årskurser i Stenstorp, då kommer 450 elever att gå där när förskoleklasser och elever till och med år 9 ska samsas.

– Det blir en fin gemenskap och de kommer att trivas med varandra, säger Tommy Cronholm. Under hösten 2017 ska den nyrenoverade och ombyggda delen stå klar och då flyttar alla elever från den gamla Stenstorpsskolan hit.

Den gamla delen av Gustaf Dahlénskolan ska byggas om för att passa dagens krav på en bra skolmiljö. Fönster kommer att bytas ut, mattor ska läggas om och en del tak ska höjas upp för att få mer ljus och rymd. Exteriört kommer dock inte några större ändringar, den gamla skoldelen får ha kvar sin 70-tals fasad i kontrast mot det nybyggda faluröda huset.

Den ombyggda skolan ska, förutom klass- och grupprum, innehålla personalrum, administration och ett uppehållsrum som kallas för mediatek. Här ska det även finnas ett kafé som drivs i samarbete med pensionärer från Pro.

På skolgården pågår bygget av den nya restaurandelen med plats för 150 personer. Senare ska lokaler i idrottshallen byggas om till musiksal och rum för hemkunskap.

Totalsumman för hela bygget väntas bli 78 miljoner kronor.

Den första etappen av den nya Gustaf Dahlénskolan invigdes under måndagen. Skolans nya del kommer att tas i bruk i början av november, då blir det skolelevernas tur att fira in sin nya skolbyggnad. Inflyttningen ska komma i gång under vecka 45 och under höstlovet kommer den gamla delen av skolan att tömmas, sedan ska renovering och ombyggnad av den delen dra i gång.

– Den nya A-delen har blivit jättebra, vi har fört en designdialog om bygget tillsammans med arkitekterna och byggentreprenören Skanska, säger rektor Tommy Cronholm. Det har varit åtta personer med från olika personalgrupper och yrken inom skolan som framfört synpunkter om hur vi vill ha det nya skolbygget.

I det nya skolhuset kommer främst förskoleklasser samt år 1-3 att husera. Men den nya bildsalen kommer att vara gemensam för samtliga elever i år 3-9.

Under hösten nästa år kommer den nya Gustaf Dahlénskolan att öppna för samtliga årskurser i Stenstorp, då kommer 450 elever att gå där när förskoleklasser och elever till och med år 9 ska samsas.

– Det blir en fin gemenskap och de kommer att trivas med varandra, säger Tommy Cronholm. Under hösten 2017 ska den nyrenoverade och ombyggda delen stå klar och då flyttar alla elever från den gamla Stenstorpsskolan hit.

Den gamla delen av Gustaf Dahlénskolan ska byggas om för att passa dagens krav på en bra skolmiljö. Fönster kommer att bytas ut, mattor ska läggas om och en del tak ska höjas upp för att få mer ljus och rymd. Exteriört kommer dock inte några större ändringar, den gamla skoldelen får ha kvar sin 70-tals fasad i kontrast mot det nybyggda faluröda huset.

Den ombyggda skolan ska, förutom klass- och grupprum, innehålla personalrum, administration och ett uppehållsrum som kallas för mediatek. Här ska det även finnas ett kafé som drivs i samarbete med pensionärer från Pro.

På skolgården pågår bygget av den nya restaurandelen med plats för 150 personer. Senare ska lokaler i idrottshallen byggas om till musiksal och rum för hemkunskap.

Totalsumman för hela bygget väntas bli 78 miljoner kronor.