02 jan 2017 06:00

02 jan 2017 06:00

Flera anmälda fall av missförhållanden

FALKÖPING: Omsorgsverksamheter

På kort tid har tre fall av missförhållanden inom omsorgen gjorts i Falköping.
Det rör sig om kränkningar och olika former av brister.

Under den sista veckan i december har tre Lex Sarah-anmälningar gjorts av personal inom omsorgsverksamheter i Falköpings kommun.

Två av dem rör incidenter på två olika äldreboenden och ett rör hemtjänstverksamhet.

Försummelse

På äldreboendena har man anmält att ett fall av psykiska övergrepp i form av kränkningar och den andra anmälningen rör försummelse i form av bristande vård.

Hemtjänstärendet rör brister kring larm som pågick under en natt i mitten av december.

Under den sista veckan i december har tre Lex Sarah-anmälningar gjorts av personal inom omsorgsverksamheter i Falköpings kommun.

Två av dem rör incidenter på två olika äldreboenden och ett rör hemtjänstverksamhet.

Försummelse

På äldreboendena har man anmält att ett fall av psykiska övergrepp i form av kränkningar och den andra anmälningen rör försummelse i form av bristande vård.

Hemtjänstärendet rör brister kring larm som pågick under en natt i mitten av december.