09 jan 2017 06:00

09 jan 2017 06:00

Effektivare och bättre

FALKÖPING: Ny gemensam räddningstjänst i gång

Falköping, Tidaholm, Skara och Götene har en gemensam räddningstjänstorganisation från årsskiftet: Samhällsskydd Mellersta Skaraborg. Falköpings kommun är så kallad värdkommun.

SLA har tidigare berättat om Falköpings, Tidaholms, Skaras och Götenes gemensamma räddningstjänst och räddningsnämnd. Den nya organisationen, med operativ ledning och den nya kommunsambandscentralen (KSC) är placerad i Falköping, och i gång sedan första januari. Nämnden är politiskt sammansatt från de fyra kommunerna och namnet på den nya organisationen är Samhällskydd Mellersta Skaraborg.

– Den samordnade verksamheten kommer bli effektivare och erbjuda ett bättre skydd för medborgarna, säger Conny Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande i värdkommunen Falköping, på Falköpings kommuns hemsida.

Syftet är att använda de gemensamma resurserna på ett mer effektivt sätt och öka möjligheterna till en fortsatt utveckling av det förebyggande arbetet och det breda samhällskydd som medborgarna har behov av, har de fyra kommunerna tidigare skrivit i ett gemensamt pressmeddelande. Totalt berörs cirka 160 medarbetare av den nya organisationen. Samtliga brandstationer kommer att vara kvar.

– Den nya gemensamma organisation blir slagkraftigare och förbättrar vår insatsförmåga i de olika kommundelarna, säger Stefan Swensson, chef Räddniningstjänsten Falköping-Tidaholm, på Falköpings kommuns hemsida.

SLA har tidigare berättat om Falköpings, Tidaholms, Skaras och Götenes gemensamma räddningstjänst och räddningsnämnd. Den nya organisationen, med operativ ledning och den nya kommunsambandscentralen (KSC) är placerad i Falköping, och i gång sedan första januari. Nämnden är politiskt sammansatt från de fyra kommunerna och namnet på den nya organisationen är Samhällskydd Mellersta Skaraborg.

– Den samordnade verksamheten kommer bli effektivare och erbjuda ett bättre skydd för medborgarna, säger Conny Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande i värdkommunen Falköping, på Falköpings kommuns hemsida.

Syftet är att använda de gemensamma resurserna på ett mer effektivt sätt och öka möjligheterna till en fortsatt utveckling av det förebyggande arbetet och det breda samhällskydd som medborgarna har behov av, har de fyra kommunerna tidigare skrivit i ett gemensamt pressmeddelande. Totalt berörs cirka 160 medarbetare av den nya organisationen. Samtliga brandstationer kommer att vara kvar.

– Den nya gemensamma organisation blir slagkraftigare och förbättrar vår insatsförmåga i de olika kommundelarna, säger Stefan Swensson, chef Räddniningstjänsten Falköping-Tidaholm, på Falköpings kommuns hemsida.