10 jan 2017 06:00

10 jan 2017 06:00

Mös hade rätt att ta ut avgift

FALKÖPING: Överklagan avslogs av länsstyrelsen

Fastighetsägaren ville inte betala avgiften för prövning av tillstånd för ny avloppsanläggning. Länsstyrelsen avslår överklagandet och ger Miljönämnden östra Skaraborg rätt.

En fastighetsägare i Falköpings kommun fick tillstånd att anlägga en ny enskild avloppsanläggning av Miljönämnden östra Skaraborg, som skickade faktura på 4 600 kronor för prövningen av ansökan. Som stöd för beslutet hänvisades till kommunens taxa för prövning och tillstånd enligt miljöbalken. Fastighetsägaren kommer att byta avloppsanläggning, men vill inte betala avgiften. Han skriver i sitt överklagade att han inte ansökt om byte utan varit tvungen eftersom förra ägaren fått dispens. Han påpekar också att nämnden har felaktiga uppgifter om den gamla anläggningen och att det kanske inte alls var problem med avloppet. Länsstyrelsen avslår överklagandet och konstaterar att nämnden har rätt att ta ut avgiften. Det som den klagande anförde utgör inte skäl att sätta ned eller efterskänka avgiften. Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

En fastighetsägare i Falköpings kommun fick tillstånd att anlägga en ny enskild avloppsanläggning av Miljönämnden östra Skaraborg, som skickade faktura på 4 600 kronor för prövningen av ansökan. Som stöd för beslutet hänvisades till kommunens taxa för prövning och tillstånd enligt miljöbalken. Fastighetsägaren kommer att byta avloppsanläggning, men vill inte betala avgiften. Han skriver i sitt överklagade att han inte ansökt om byte utan varit tvungen eftersom förra ägaren fått dispens. Han påpekar också att nämnden har felaktiga uppgifter om den gamla anläggningen och att det kanske inte alls var problem med avloppet. Länsstyrelsen avslår överklagandet och konstaterar att nämnden har rätt att ta ut avgiften. Det som den klagande anförde utgör inte skäl att sätta ned eller efterskänka avgiften. Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg.