11 jan 2017 06:00

11 jan 2017 06:00

Konstnärlig utsmyckning på Gustaf Dalénskolan

STENSTORP

Gustaf Dalénskolan i Stenstorp ska få en konstnärlig utsmyckning. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att Annika Svensson och Erling Öhrnell får uppdraget.

Gustaf Dalénskolan byggdes 1980 för årskurs 0-3. Nu byggs skolan ut till en större och ska rymma årskurs 0-9. Frågan om konstnärlig utsmyckning av skolan har kommit upp i samband med utbyggnaden. Samhällsbyggnadsförvaltningen kontaktade kultur- och fritidsförvaltningen för att diskutera frågan och få fram förslag på konstnärlig utsmyckning av skolan. Den kunde gälla både den inre och/eller yttre miljön.

Förfrågningsförslag ut till tre konstnärer i maj förra året. De inkomna förslagen har sedan gåtts igenom av en arbetsgrupp bestående av representanter från kultur- och fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Val

Den förordar del av Annika Svenssons förslag som heter Panama-kanalen för yttre utsmyckning av gaveln till huskroppen för årskurs 0-3 och del av Erling Öhrnells förslag som heter Nyckelbegrepp, målad i akvarell, för inre utsmyckning. I ett protokoll från kultur- och fritidsnämndens decembermöte föreslås tekniska nämnden göra samma val. Kostnaden för konstverken ingår i byggprojektet.

Gustaf Dalénskolan byggdes 1980 för årskurs 0-3. Nu byggs skolan ut till en större och ska rymma årskurs 0-9. Frågan om konstnärlig utsmyckning av skolan har kommit upp i samband med utbyggnaden. Samhällsbyggnadsförvaltningen kontaktade kultur- och fritidsförvaltningen för att diskutera frågan och få fram förslag på konstnärlig utsmyckning av skolan. Den kunde gälla både den inre och/eller yttre miljön.

Förfrågningsförslag ut till tre konstnärer i maj förra året. De inkomna förslagen har sedan gåtts igenom av en arbetsgrupp bestående av representanter från kultur- och fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Val

Den förordar del av Annika Svenssons förslag som heter Panama-kanalen för yttre utsmyckning av gaveln till huskroppen för årskurs 0-3 och del av Erling Öhrnells förslag som heter Nyckelbegrepp, målad i akvarell, för inre utsmyckning. I ett protokoll från kultur- och fritidsnämndens decembermöte föreslås tekniska nämnden göra samma val. Kostnaden för konstverken ingår i byggprojektet.