11 jan 2017 11:06

11 jan 2017 11:06

Överklagar friande inlåsningsdom

FALKÖPING: Vill att mannen får längre fängelsestraff

Åklagaren yrkade i tingsrätten på åtta års fängelse för det skräckvälde en man utsatt sin fru för. Men han friades på den avgörande åtalspunkten och fick två års fängelse. Nu överklagar åklagaren till hovrätten.

Den 42-årige Falköpingsbon var åtalad misstänkt för att ha utsatt sin fru för grova brott – kammaråklagare Ylva Lundgren menade att han höll henne inlåst i tre år, de gånger hon fick komma ut var det enbart i sällskap med honom och bara han hade nyckel till lägenheten, i bostaden ska han ha hotat och misshandlat henne.

Två års fängelse

I en dom i december konstaterade Skaraborgs tingsrätt att mannen hade gjort sig skyldig till grov kvinnofridskränkning under de tre åren och även olaga frihetsberövande – men bara för en dag, inte i tre år som åklagaren ansåg.

Han dömdes till två års fängelse i stället för åtta som åklagaren yrkade.

Massiv bevisning

Nu överklagar Ylva Lundgren domen. Hon yrkar att hovrätten ska döma mannen för olaga frihetsberövande gällande tre år och även döma ut ett längre fängelsestraff. Åklagaren anser att bevisningen gällande mannens kontroll över kvinnan är massiv.

42-åringen har hela tiden förnekat brott och har hävdat att ingenting av det kvinnan säger har ägt rum. Hon har i stället, enligt 42-åringen, blivit styrd av sin bror.

Den 42-årige Falköpingsbon var åtalad misstänkt för att ha utsatt sin fru för grova brott – kammaråklagare Ylva Lundgren menade att han höll henne inlåst i tre år, de gånger hon fick komma ut var det enbart i sällskap med honom och bara han hade nyckel till lägenheten, i bostaden ska han ha hotat och misshandlat henne.

Två års fängelse

I en dom i december konstaterade Skaraborgs tingsrätt att mannen hade gjort sig skyldig till grov kvinnofridskränkning under de tre åren och även olaga frihetsberövande – men bara för en dag, inte i tre år som åklagaren ansåg.

Han dömdes till två års fängelse i stället för åtta som åklagaren yrkade.

Massiv bevisning

Nu överklagar Ylva Lundgren domen. Hon yrkar att hovrätten ska döma mannen för olaga frihetsberövande gällande tre år och även döma ut ett längre fängelsestraff. Åklagaren anser att bevisningen gällande mannens kontroll över kvinnan är massiv.

42-åringen har hela tiden förnekat brott och har hävdat att ingenting av det kvinnan säger har ägt rum. Hon har i stället, enligt 42-åringen, blivit styrd av sin bror.