17 feb 2017 15:40

17 feb 2017 15:40

Vill prova ny utbildningsmodell för unga utan betyg

FALKÖPING: Uppvaktar regeringen med Ungvux

Falköpings kommun vill hitta en ny utbildningsmodell för unga utan betyg. Tillsammans med Nässjö, Lindesberg och Borlänges kommuner uppvaktar man nu regeringen med förslaget att testa Ungvux.

För att få fler unga i arbete så uppvaktar nu kommunstyrelsens ordförande Conny Johansson (S) tillsammans med kommunerna Nässjö, Lindesberg och Borlänge regeringen med ett förslag om att starta ett pilotprojekt med namnet Ungvux. Förslaget läggs med bakgrund mot att fler unga i dag har svårt att klara grund- och gymnasieskola.

Studier och praktik

Den nya modellen skulle innebära att en samverkansfrom etableras för ungdomar mellan 16-25 år som saknar grund- och gymnasieskola. Där skulle unga få möjlighet att läsa in grundskolan och gymnasiet under en period på högst sex år med utgång från individens behov som styr längden på deltagandet. Förutom att nå skolans mål ska ungdomarna även få en introduktion i arbetslivet och en daglig kontakt med förenings- och folkrörelselivet. Detta innebär att deltagarna ska kunna kombinera studier med praktik. Under deltagande i Ungvux ska en ersättning betalas ut som är kopplad till socialförsäkringssystemet.

Pilotprojekt

I samband med att förslaget skickades in till regeringen publicerade representanter från de fyra samarbetskommunerna i torsdagens Aftonbladet en debattartikel.

– Vi erbjuder oss att genomföra ett pilotprojekt i form av Ungvux under tre år i våra kommuner, skriver debattörerna bland annat.

Under pilottiden ska den nya modellen utvärderas för att bland annat följa utvecklingen vad gäller språk, hälsa, upplevd delaktighet, brottslighet och sjukfrånvaro.

För att få fler unga i arbete så uppvaktar nu kommunstyrelsens ordförande Conny Johansson (S) tillsammans med kommunerna Nässjö, Lindesberg och Borlänge regeringen med ett förslag om att starta ett pilotprojekt med namnet Ungvux. Förslaget läggs med bakgrund mot att fler unga i dag har svårt att klara grund- och gymnasieskola.

Studier och praktik

Den nya modellen skulle innebära att en samverkansfrom etableras för ungdomar mellan 16-25 år som saknar grund- och gymnasieskola. Där skulle unga få möjlighet att läsa in grundskolan och gymnasiet under en period på högst sex år med utgång från individens behov som styr längden på deltagandet. Förutom att nå skolans mål ska ungdomarna även få en introduktion i arbetslivet och en daglig kontakt med förenings- och folkrörelselivet. Detta innebär att deltagarna ska kunna kombinera studier med praktik. Under deltagande i Ungvux ska en ersättning betalas ut som är kopplad till socialförsäkringssystemet.

Pilotprojekt

I samband med att förslaget skickades in till regeringen publicerade representanter från de fyra samarbetskommunerna i torsdagens Aftonbladet en debattartikel.

– Vi erbjuder oss att genomföra ett pilotprojekt i form av Ungvux under tre år i våra kommuner, skriver debattörerna bland annat.

Under pilottiden ska den nya modellen utvärderas för att bland annat följa utvecklingen vad gäller språk, hälsa, upplevd delaktighet, brottslighet och sjukfrånvaro.

  • Anna Leijon