02 mar 2017 06:00

02 mar 2017 06:00

Ger hjälp till självhjälp

FALKÖPING: Microlånprojekt till 35 kvinnor i Malueka

Ett microlånprojekt har gett 35 kvinnor i Malueka, Kongo, möjligheten att försörja sig själva.
– Om kvinnorna blir självständiga kommer männen att börja respektera dem för att de har något att bidra med, säger Tresor Singbo från Hope for Kinshasa.

Tresor Singbo och Malin Lake från Falköping är tillbaka från sin senaste resa till Tresors födelseland Kongo. Den här gången var de där för att jobba med microlånprojektet som är en del av den ideella hjälporganisationen Hope for Kinshasa som Tresor startade 2011. Projektet går ut på att ge kvinnor en möjlighet att bli självständiga och ekonomiskt oberoende av sina män.

– Det handlar om att få det att bli jämlikt, att kvinnor också kan jobba och se till att hemmet fungerar. Om de bara är hemma och väntar på att männen ska komma med mat och pengar så kommer det aldrig att bli någon förändring.

I den första omgången är 35 kvinnor med, som de känner sedan tidigare genom hjälporganisationen. De har fått låna pengar för att bygga upp en egen verksamhet; jordbruk, butik, hårsalong, syateljé och djurhållning.

– Med vinsten vi får ska vi starta nya grupper och hjälpa fler.

Tresor berättar att kvinnorna är glada och att de tycker att de fått en jättebra möjlighet.

– Men det är viktigt att de förstår varför vi gör det här för dem. Innan de fick låna pengar hade vi studiecirklar där vi diskuterade varför saker och ting är som de är.

Hjälporganisationen har pratat med männen också.

– Det gick lite trögt, men de har sakta börjat att förstå att deras sätt inte är bra eftersom deras barn också kommer att ärva det dåliga beteendet. De tyckte det var bra att vi hjälper deras kvinnor, säger Tresor Singbo.

Tresor Singbo och Malin Lake från Falköping är tillbaka från sin senaste resa till Tresors födelseland Kongo. Den här gången var de där för att jobba med microlånprojektet som är en del av den ideella hjälporganisationen Hope for Kinshasa som Tresor startade 2011. Projektet går ut på att ge kvinnor en möjlighet att bli självständiga och ekonomiskt oberoende av sina män.

– Det handlar om att få det att bli jämlikt, att kvinnor också kan jobba och se till att hemmet fungerar. Om de bara är hemma och väntar på att männen ska komma med mat och pengar så kommer det aldrig att bli någon förändring.

I den första omgången är 35 kvinnor med, som de känner sedan tidigare genom hjälporganisationen. De har fått låna pengar för att bygga upp en egen verksamhet; jordbruk, butik, hårsalong, syateljé och djurhållning.

– Med vinsten vi får ska vi starta nya grupper och hjälpa fler.

Tresor berättar att kvinnorna är glada och att de tycker att de fått en jättebra möjlighet.

– Men det är viktigt att de förstår varför vi gör det här för dem. Innan de fick låna pengar hade vi studiecirklar där vi diskuterade varför saker och ting är som de är.

Hjälporganisationen har pratat med männen också.

– Det gick lite trögt, men de har sakta börjat att förstå att deras sätt inte är bra eftersom deras barn också kommer att ärva det dåliga beteendet. De tyckte det var bra att vi hjälper deras kvinnor, säger Tresor Singbo.