03 mar 2017 06:00

03 mar 2017 06:00

Bygger ny förskola efter brand

FALKÖPING: Plats för fyra avdelningar

En ny förskola ska byggas där den nerbrunna förskolan Urd fanns i Falköping. Detaljplanen måste dock ändras först, eftersom den nuvarande bara tillåter bostäder.

Förskolan Urd skulle ha öppnat igen den 15 augusti förra året. Men den andra augusti totalförstördes byggnaden i en anlagd brand.

En ny förskola ska byggas på platsen, på tomten i korsningen Parkgatan-Odengatan, och enligt Falköpings kommuns hemsida pågår nu projekteringen av detta. Stadsbyggnadsavdelningen jobbar med att ta fram en ny detaljplan. Den nuvarande tillåter bara bostäder på tomten. Den nya detaljplanen beräknas antas i början av sommaren.

Hur blir då den nya förskolan? Jo, enligt hemsidan kommer den nya förskolan att ha fyra avdelningar. Delar av byggnaden ska uppföras i två plan. Det kommer även att finnas ett tillagningskök.

Med anledning av att byggnaden byggs i två plan och är en förskola så ställs höga krav på brandskydd från myndigheterna. Byggnaden kommer att delas upp i celler som står emot en brand i en timma. Ett brandlarm som är direkt kopplat till räddningstjänsten (Samhällsskydd mellersta Skaraborg) kommer också att installeras.

Under våren och sommaren sker projektering och upphandling. Den nya förskolan beräknas börja byggas till hösten och stå klar i slutet av 2018.

Byggnadsnämnden har beslutat om ett samråd för detaljplanen. Samrådstiden pågår till den 23 mars. Ett samrådsmöte hålls den 13 mars i fullmäktigesalen i stadshuset. När det gäller branden på förskolan Urd dömdes en 18-åring för mordbrand till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Förskolan Urd skulle ha öppnat igen den 15 augusti förra året. Men den andra augusti totalförstördes byggnaden i en anlagd brand.

En ny förskola ska byggas på platsen, på tomten i korsningen Parkgatan-Odengatan, och enligt Falköpings kommuns hemsida pågår nu projekteringen av detta. Stadsbyggnadsavdelningen jobbar med att ta fram en ny detaljplan. Den nuvarande tillåter bara bostäder på tomten. Den nya detaljplanen beräknas antas i början av sommaren.

Hur blir då den nya förskolan? Jo, enligt hemsidan kommer den nya förskolan att ha fyra avdelningar. Delar av byggnaden ska uppföras i två plan. Det kommer även att finnas ett tillagningskök.

Med anledning av att byggnaden byggs i två plan och är en förskola så ställs höga krav på brandskydd från myndigheterna. Byggnaden kommer att delas upp i celler som står emot en brand i en timma. Ett brandlarm som är direkt kopplat till räddningstjänsten (Samhällsskydd mellersta Skaraborg) kommer också att installeras.

Under våren och sommaren sker projektering och upphandling. Den nya förskolan beräknas börja byggas till hösten och stå klar i slutet av 2018.

Byggnadsnämnden har beslutat om ett samråd för detaljplanen. Samrådstiden pågår till den 23 mars. Ett samrådsmöte hålls den 13 mars i fullmäktigesalen i stadshuset. När det gäller branden på förskolan Urd dömdes en 18-åring för mordbrand till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.