03 mar 2017 14:58

03 mar 2017 14:58

Redovisade temaarbete

SKÖVDE: Hållbar utveckling på schemat

Hållbar utveckling är temaarbetet som eleverna i årskurs 9 arbetat med på Stenstorpsskolan ända sedan terminsstarten, under fredagen redovisade de sina resultat.

Under januari startade elevarbetet på temat hållbar utveckling vid Dalénium i Stenstorp, med bland annat filmvisning fick eleverna i årskurs 9 på Stenstorpsskolan inspiration till sitt fortsatta jobb hemma på skolan.

Under fredagen redovisade båda niondeklasserna sina arbeten och i publiken satt eleverna från årskurserna 7 och 8.

I temaarbetet om hållbar utveckling har eleverna jobbat ämnesövergripande, no, so, svenska, hemkunskap, bild och slöjd är de olika ämnen man arbetat inom.

Inom klasserna har eleverna delats upp i olika grupper för att ta reda på fakta och presentera dessa. Ett enskilt arbete har även varit att skriva brev, Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht var en av adressaterna och han fick brev med frågor om miljö och livsmedel. FN´s klimatpanel fick också post från Stenstorpseleverna.

Inom ämnet bild har eleverna tillverkat affischer med bilder på klimatsmart mat, de pryder nu sin plats i skolans lokaler.

Temat om hållbar utveckling handlar om flera övergripande frågor, miljö, social hållbarhet och befolkningsfrågan är exempel på olika delar i elevarbetet.

Global handel var ett av de olika ämnen som behandlades när en grupp från klass 9B redovisade sin undersökning.

Den globala handeln har många fördelar, exempelvis att man kan få tag i varor som annars inte finns i hemlandet, ekonomi och arbetstillfällen gynnas också. Men det finns en baksida säger de också, miljön tar stryk och lösningen kan delvis vara att prioritera handeln i sitt eget land, använda sig av förnybara bränslen samt en minskad konsumtion. Dagen avslutades med en paneldebatt mellan de olika grupperna.

Under januari startade elevarbetet på temat hållbar utveckling vid Dalénium i Stenstorp, med bland annat filmvisning fick eleverna i årskurs 9 på Stenstorpsskolan inspiration till sitt fortsatta jobb hemma på skolan.

Under fredagen redovisade båda niondeklasserna sina arbeten och i publiken satt eleverna från årskurserna 7 och 8.

I temaarbetet om hållbar utveckling har eleverna jobbat ämnesövergripande, no, so, svenska, hemkunskap, bild och slöjd är de olika ämnen man arbetat inom.

Inom klasserna har eleverna delats upp i olika grupper för att ta reda på fakta och presentera dessa. Ett enskilt arbete har även varit att skriva brev, Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht var en av adressaterna och han fick brev med frågor om miljö och livsmedel. FN´s klimatpanel fick också post från Stenstorpseleverna.

Inom ämnet bild har eleverna tillverkat affischer med bilder på klimatsmart mat, de pryder nu sin plats i skolans lokaler.

Temat om hållbar utveckling handlar om flera övergripande frågor, miljö, social hållbarhet och befolkningsfrågan är exempel på olika delar i elevarbetet.

Global handel var ett av de olika ämnen som behandlades när en grupp från klass 9B redovisade sin undersökning.

Den globala handeln har många fördelar, exempelvis att man kan få tag i varor som annars inte finns i hemlandet, ekonomi och arbetstillfällen gynnas också. Men det finns en baksida säger de också, miljön tar stryk och lösningen kan delvis vara att prioritera handeln i sitt eget land, använda sig av förnybara bränslen samt en minskad konsumtion. Dagen avslutades med en paneldebatt mellan de olika grupperna.