03 mar 2017 11:26

03 mar 2017 11:26

Sänkt straff för inlåsning

HOVRÄTT: Hovrätten: "Frihetsberövande varade i en timme"

Åklagaren yrkade på åtta års fängelse för det skräckvälde en man utsatt sin fru för. Men i tingsrätten friades han på den avgörande punkten och fick två års fängelse. Nu sänker hovrätten straffet ytterligare.

Den 42-årige Falköpingsbon var åtalad misstänkt för att ha utsatt sin fru för grova brott – kammaråklagare Ylva Lundgren menade att han höll henne inlåst i tre år, de gånger hon fick komma ut var det enbart i sällskap med honom och bara han hade nyckel till lägenheten, i bostaden ska han ha hotat och misshandlat henne.

Bara en dag

När Skaraborgs tingsrätt i december meddelade dom i målet konstaterade domstolen att mannen hade gjort sig skyldig till grov kvinnofridskränkning under de tre åren och även olaga frihetsberövande – men bara för en dag, inte i tre år som åklagaren ansåg.

Tingsrätten dömde mannen två års fängelse i stället för åtta som åklagaren yrkade.

Massiv bevisning

Men Ylva Lundgren överklagade domen, hon yrkade att hovrätten skulle döma mannen för olaga frihetsberövande gällande tre år och även döma ut ett längre fängelsestraff. Hon framförde i överklagandet att hon anser att bevisningen gällande mannens kontroll över kvinnan är massiv.

42-åringen har hela tiden förnekat brott och har hävdat att ingenting av det kvinnan säger har ägt rum. Hon har i stället, enligt honom, blivit styrd av sin bror.

Sänkt straff

I tre dagar i februari hölls rättegången i Göta hovrätt i Jönköping, på fredagen meddelade den högra instansen att mannen ska dömas för grov kvinnofridskränkning, Men när det gäller det olaga frihetsberövandet, anser hovrätten att det var ett mindre grovt brott. Inte heller hovrätten håller med åklagaren om att inlåsningen skulle ha pågått i tre år. Hovrätten går dessutom ett steg längre än tingsrätten. Hovrätten menar att det enbart handlar om en timme.

Fängelsestraffet sänks därför till ett år och nio månader.

Den 42-årige Falköpingsbon var åtalad misstänkt för att ha utsatt sin fru för grova brott – kammaråklagare Ylva Lundgren menade att han höll henne inlåst i tre år, de gånger hon fick komma ut var det enbart i sällskap med honom och bara han hade nyckel till lägenheten, i bostaden ska han ha hotat och misshandlat henne.

Bara en dag

När Skaraborgs tingsrätt i december meddelade dom i målet konstaterade domstolen att mannen hade gjort sig skyldig till grov kvinnofridskränkning under de tre åren och även olaga frihetsberövande – men bara för en dag, inte i tre år som åklagaren ansåg.

Tingsrätten dömde mannen två års fängelse i stället för åtta som åklagaren yrkade.

Massiv bevisning

Men Ylva Lundgren överklagade domen, hon yrkade att hovrätten skulle döma mannen för olaga frihetsberövande gällande tre år och även döma ut ett längre fängelsestraff. Hon framförde i överklagandet att hon anser att bevisningen gällande mannens kontroll över kvinnan är massiv.

42-åringen har hela tiden förnekat brott och har hävdat att ingenting av det kvinnan säger har ägt rum. Hon har i stället, enligt honom, blivit styrd av sin bror.

Sänkt straff

I tre dagar i februari hölls rättegången i Göta hovrätt i Jönköping, på fredagen meddelade den högra instansen att mannen ska dömas för grov kvinnofridskränkning, Men när det gäller det olaga frihetsberövandet, anser hovrätten att det var ett mindre grovt brott. Inte heller hovrätten håller med åklagaren om att inlåsningen skulle ha pågått i tre år. Hovrätten går dessutom ett steg längre än tingsrätten. Hovrätten menar att det enbart handlar om en timme.

Fängelsestraffet sänks därför till ett år och nio månader.