06 mar 2017 06:00

06 mar 2017 06:00

Böter för dålig arbetsmiljö

FALKÖPING: Brist på företag

Det finns brister i arbetsmiljön på en arbetsplats i Falköping.
Det konstaterar Arbetsmiljöverket som nu har beslutat om böter på drygt 20 000 kronor för arbetsgivaren.

Vid inspektion den 18 januari 2017 på företaget uppmärksammade Arbetsmiljöverket att en av de anställda utförde arbete som innebar exponering för härdplaster. Detta skedde utan att arbetstagaren hade genomgått medicinsk kontroll med efterföljande tjänstbarhetsbedömning som föreskrifterna kräver.

Den anställde hade ett tjänstbarhetsintyg från 2013 men saknade ett aktuellt, giltigt tjänstbarhetsintyg.

”Den arbetsgivare som sysselsätter en eller flera arbetstagare i strid med dessa regler ska betala en sanktionsavgift” konstaterar Arbetsmiljöverket i sitt föreläggande.

Företaget har därför nu ålagts med böter på 20 100 kronor.

Företaget måste u antingen godkänna eller bestrida sanktionsavgiften senast den 15 mars. Om detta inte görs kan Arbetsmiljöverket vända sig till förvaltningsrätten och begära att den påför avgiften.

Vid inspektion den 18 januari 2017 på företaget uppmärksammade Arbetsmiljöverket att en av de anställda utförde arbete som innebar exponering för härdplaster. Detta skedde utan att arbetstagaren hade genomgått medicinsk kontroll med efterföljande tjänstbarhetsbedömning som föreskrifterna kräver.

Den anställde hade ett tjänstbarhetsintyg från 2013 men saknade ett aktuellt, giltigt tjänstbarhetsintyg.

”Den arbetsgivare som sysselsätter en eller flera arbetstagare i strid med dessa regler ska betala en sanktionsavgift” konstaterar Arbetsmiljöverket i sitt föreläggande.

Företaget har därför nu ålagts med böter på 20 100 kronor.

Företaget måste u antingen godkänna eller bestrida sanktionsavgiften senast den 15 mars. Om detta inte görs kan Arbetsmiljöverket vända sig till förvaltningsrätten och begära att den påför avgiften.